חיפוש בלקסיקון
 
     
 
חציון / תיכון
 
 

לועזית: median
בסטטיסטיקה, מדד למיקום מרכזי של הערך המחלק את האוכלוסייה (כגון סדרת מספרים המסודרים לפי גודלם) לשתי קבוצות שוות במספרן או בהסתברותן. החציון הוא אפוא דרגה כאשר למחצית התצפיות יש אותה דרגה עצמה או נמוכה ממנה ואילו למחצית שנייה - אותה דרגה עצמה או גבוהה ממנה. כאשר מספר הערכים בסדרה הוא זוגי, החציון מחושב כמחצית סכומם של שני הערכים המרכזיים. המיוחד במדד זה הוא בכך שאינו מושפע מערכים קיצוניים בודדים. בהתפלגות סימטרית החציון, הממוצע והשכיח זהים. אולם, למרות שתיאורטית חציון דומה במהותו לממוצע - אם יש שוני רב בין הפריטים ההתייחסות אליו כאל ממוצע יכולה להטעות. הוא משקף ולעתים גם מכונה "עמדה אמצעית" (average of position) בלבד, בלי להתחשב בערך המספרי של הפריטים שמשני צדדיו.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021