חליפין כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: exchange

1. כללית, לקבל או לתת משהו - כגון כסף, סחורה, שירות וכו' - בתמורה למשהו בעל אופי שווה-ערך. פעולת החליפין מתבצעת כאשר שני הגורמים המרכזיים בשוק - קונים ומוכרים - מגלים נכונות לייצר ולקנות - לבצע עסקה. פעולה זו מתבצעת כאשר שני הצדדים מאמינים שהעסקה עשויה לקדם את מטרותיהם.
2. פעולה שבה מוחלפים נכסים כלכליים מסוימים בנכסים כלכליים אחרים שווי-ערך. על הקשר בין התמחות לבין חליפין עמד אדם סמית בספרו "עושר העמים" והוא מציין שחלוקת עבודה והתמחות מצריכים חליפין בין הסחורות המיוצרות. חליפין מבחינה כלכלית משמעותם אינה החלפת עודפים מקריים המצויים ברשותו של הפרט ושמהם הוא רוצה להיפטר, אלא עודף מתוכנן שהוא מייצר במגמה להחליפו במוצרים אחרים, כדרך יעילה יותר להשגת מבוקשו. התמחות וחליפין הם שני הצדדים לאותו מטבע ודרגתם הולכת וגדלה ככל שהמשק מפותח יותר כדרך להגדלת התפוקה, כשאלה מוגבלים על ידי גודל השוק בלבד. ההתמחות גורמת לכך שייצור עקיף יעיל יותר מאשר ייצור ישיר המאפיין אוטרקיה. עיקרון ההתמחות והחליפין כוחו יפה גם לגבי מסחר בינלאומי.
3. החלפה של מטבע חוקי בתמורה למטבע חוקי אחר, בעיקר של מטבע חוץ, על פי שערים המותרים על פי חוקי הארץ או הנהוגים בשווקי הכספים.