חיסכון פרטי כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: private savings

החיסכון של המגזר הפרטי. חיסכון זה מורכב מחיסכון אישי ומחיסכון עסקי.