חיפוש בלקסיקון
 
     
 
חיסכון נטו
 
 

לועזית: net savings
סך כל החסכונות במשק בניכוי פחת על מבנים, מלאי וציוד המשמש לייצור. החיסכון נטו הוא פונקציה של שני גורמים: האחד, החיסכון ברוטו והשני, מלאי ההון במשק. ככל שמלאי ההון גדול יותר, הסכום שאותו צריך לנכות מהחיסכון ברוטו גדול יותר. דבר זה יכול לגרום לכך שבהשוואה בין מדינות יתקבל שלמדינות מפותחות פחות יהיה חיסכון נטו גדול יותר מאשר למדינות מפותחות שבהן החיסכון ברוטו גדול יותר. הסיבה לכך היא, מלאי ההון שעליו יש לזקוף פחת. ככל שמדינה מפותחת פחות ועשירה פחות, הפער בין החיסכון ברוטו לחיסכון נטו מצטמצם.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021