דף הבית כלכלה וסטטיסטיקה

חיתום

לועזית: underwriting
1. בניירות ערך, מתן ערבות למכירה של ניירות ערך חדשים, שהונפקו על ידי פירמה, והתהליך שבו משתמשים כדי להביא את ההנפקה החדשה לשוק. חיתום דורש כישורים פיננסיים, כושר שיווק, כושר מיקוח ואנשי מקצוע בתחומים רבים. החיתום יכול שייעשה בתנאים שונים, כגון רכישה מוחלטת של ההנפקה על ידי החתמים ולאחר מכן הצעתה לציבור, כשהסיכון של אי-מכירה הוא על החתמים; או קבלת ההנפקה להפצה על בסיס הצעת מכר במיטב המאמצים או על בסיס הכול או לא כלום, ועל ידי כך סיכון של אי-מכירה הוא על המנפיק. מי שעושה את החיתום - יחידים או פירמות (בדרך כלל בנקים) - מכונים "חתמים".
2. בביטוח, אדם שתפקידו ליטול סיכון-ביטוח בתמורה לפיצוי, בצורת פרמיה, כתוצאה מתהליך בדיקה של הסיכון, הצעת הביטוח והחלטה האם לקבל את הביטוח, באלו תנאים ומחירים, או לדחותו. מקור השם הוא בנוהג של המאה ה-17, שלפיו מקבל הסיכון היה חותם את שמו מתחת לפוליסת הביטוח. עקרונות החיתום שונים בסוגי הביטוח השונים, על פי אופיו של הסיכון. תפקידו של החתם כולל גם המלצות לגבי דרך הפעולה הדרושה כדי לאפשר ליטול איתו סיכון ולפעול בצורה כזו שלא תיווצר אנטי-סלקציה אצל המבטח.

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022