חיפוש בלקסיקון
 
     
 
ועדה מייעצת
 
 

לועזית: advisory committee
לגבי גופים הניתנים לפיקוח, כגון בנקים וחברות ביטוח, אלה הן ועדות המתמנות על פי חוק ותפקידן לייעץ למי שממונה על ביצועו. לגבי בנק ישראל, זוהי ועדה ציבורית שמייעצת לנגיד בנק ישראל בענייני בנק ישראל. הוועדה מתמנית על ידי הממשלה והיא מונה לא יותר מתשעה חברים. על פי החוק חמישה מחברי הוועדה לא יהיו עובדים של מוסד בנקאי. חבר הוועדה מתמנה לשנתיים ואפשר לשוב ולמנותו. הממשלה ממנה את יושב ראש הוועדה ואת סגנו. תפקידי הוועדה כוללים ייעוץ לנגיד בכל עניין שעליו להיוועץ עמה על פי החוק (לדוגמה: בעניינים הנוגעים לשיעור הנזילות של המוסדות הבנקאיים) ובכל עניין אחר הנוגע לתפקידי הבנק. לגבי חברות הביטוח זוהי ועדה שתפקידה לייעץ לשר האוצר ולמפקח על הביטוח בכל עניין שבו עליהם להתייעץ עמה לפי החוק. הוועדה היא בת שבעה חברים שממנה שר האוצר מקרב הציבור ומקרב עובדי המדינה. בוועדה מיוצגים מבטחים, סוכני ביטוח ומבוטחים. לפחות רבע מחברי הוועדה יהיו, לפי החוק, אנשים שאינם עוסקים בעסקי ביטוח. הוועדה רשאית למנות מבין חבריה ועדות משנה קבועות או ועדות לעניין מסוים. סיכומיה של ועדת משנה שמקימה הוועדה המייעצת הם בבחינת המלצות לוועדה והיא רשאית לאמצן, לשנותן או לדחותן.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021