חיפוש בלקסיקון
 
     
 
התחרות משוכללת
 
 

לועזית: perfect competition
מודל כלכלי הבנוי על ההנחות הבאות: קיימים מוכרים וקונים במספר רב עד כדי כך שיצרן או צרכן יחיד אינו יכול להשפיע על המחיר של המוצר או השירות, כלומר: כל אחד הוא מקבל מחיר ולא קובע מחיר; היחידות הנסחרות בשוק הן הומוגניות מנקודת מבטם של הקונים; היחידות הכלכליות מכירות כהלכה את המצב בשוק וכל הנתונים הרלבנטיים גלויים וידועים בפניהן; הממשלה, או יחידות כלכליות אחרות, אינה מתערבת בקביעת המחירים ואינה פוגעת בחופש השימוש בגורמי ייצור, דבר המאפשר כניסה חופשית של מפעלים חדשים; העוסקים נהנים ממידע מלא על המתרחש בשוק ומיכולת התקשרות מושלמת זה עם זה, כך שגורמי הייצור מועסקים במקום שבו הכנסתם היא הגבוהה ביותר, ניצולם יעיל והם מייצרים את המוצרים המבוקשים ביותר על ידי הצרכנים; גורמי הייצור ניתנים לחלוקה ולהעברה מענף לענף ללא קשיים ובאורח מידי; הפועלים בשוק נוהגים על פי עיקרון היעילות וכל יחידה כלכלית פועלת בצורה הגיונית כדי להביא להשאת התועלת והסיפוק ושואפת להכברת רווחים. הכלכלנים הקלאסיים והניאו-קלאסיים - הגם שידעו שבמציאות אין התחרות משוכללת - השתמשו במודל זה כבסיס, או כתו-מידה, לדיון במבני שוק אחרים, וכן כדי לצפות מראש את התפתחותן של תופעות כלכליות מסוימות במגמה להציע מדיניות כלכלית. התחרות משוכללת מכונה גם 'התחרות טהורה' (pure competition) ולעתים גם 'התחרות אטומיסטית' (atomistic competition).


בגרף, MC הוא קו העלויות המשתנות, ATC הוא קו העלות הממוצעת, AR - פדיון ממוצע, ו-MR - פדיון שולי. בהתחרות משוכללת הכברת רווחים תושג על ידי הגדלת התפוקה עד לנקודה שבה הפדיון השולי יהיה שווה לעלות השולית.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021