התחייבות כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: obligation

1. במשפט, חיוב לשלם, לעשות או להימנע מלעשות פעולה מסוימת, הניתנת לאכיפה חוקית על ידי החלטת בית המשפט. התחייבות מוטלת על צד אחד (החייב), והצד השני (הנושה) זכאי לדרוש את ביצועה במקרה של אי-קיום. התחייבות יכולה להיווצר מכוח חוזה בין הצדדים (אם מפורש ואם מכללא), או מכוח התנהגות אחרת היוצרת מעין חוזה, או מכוח החוק, כגון של פעולות נזיקין.
2. חוב, בדרך כלל כזה הנושא ריבית קבועה, המיוצג על ידי איגרת חוב או תעודה אחרת.