חיפוש בלקסיקון
 
     
 
השפעת מכפיל
 
 

לועזית: multiplier effect
תיאוריה האומרת שאירועים מסוימים בשטח אחד, גם אם הם קטנים יחסית, עשויים לגרום לשינויים גדולים בשטח אחר. זה העיקרון המצביע על השפעתה של תוספת השקעות במשק על הצריכה וההכנסה הלאומית, בהשוואה לעיקרון ההאצה המצביע על השפעת הגידול בצריכה ובהכנסה הלאומית על רמת ההשקעות. לדוגמה: כאשר התרחבות של מפעל נעשית בהשקעה מסוימת, הדבר יגרום ליצירת מקומות עבודה נוספים, ישפיע על קניות קמעונאיות, על חסכונות, על בניינים ועל תחומים כלכליים אחרים. נוצר מעגל שבתיאוריה יכול להימשך ללא סוף. בפועל לא כל הכנסה נוספת מוצאת והתהליך נעצר במקום כלשהו. המקדם המבטא את היחס שבין ההשקעה ההונית הפרטית לבין הגידול בהכנסה הלאומית הינו המכפיל. גודלו של המכפיל תלוי בנטייה השולית לצרוך. השפעת המכפיל פועלת גם בתחומים אחרים כגון הוצאות הממשלה, סחר חוץ וכו'. המונח הוכנס לספרות הכלכלית על ידי ר"פ קאהן בשנת 1931 וקיבל פיתוח במשנתו של קיינס. כלכלנים שונים (ביניהם פ"א סמואלסון, ה' הנסן ואחרים) עשו ניסיונות שונים לשלב את עקרון המכפיל עם עקרון ההאצה כיסוד להסברת מחזור העסקים, לבדיקת קשרי הגומלין בין צריכה והשקעות ולבחינת התהליכים הכלכליים של הגידול הכלכלי. שני עקרונות אלה הם, במידה מרובה, שני צדדים לאותו מטבע. (ראה גם: מכפיל; מכפיל אשראי.)

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021