חיפוש בלקסיקון
 
     
 
השערה
 
 

לועזית: hypothesis
הנחה מדעית הזקוקה לאישור באמצעות ניסיון מדעי ועובדות; מסגרת לבדיקה בכיוון מסוים כדי לברר נכונותן של הנחות מסוימות ובכלל זה נכונותה של ההשערה עצמה. התצפיות שנערכות צריכות לחזק או להחליש את ההשערה. לדוגמה: אם בעיית המחקר מתמקדת ביחס בין שני משתנים או יותר, השערת המחקר היא קביעה משוערת על איכות היחס הזה, על קיום או אי-קיום, על כיוון, על סדר גודל וכיוצ"ב. השערות סטטיסטיות מתייחסות לעתים קרובות לערכים של פרמטרים של אוכלוסייה, כגון ממוצע או שונוּת. הדרישות המתודיות מהשערה כוללות, בדרך כלל, את הצורך שזו תהיה בהתאמה לעובדות ולתיאוריות מבוססות; היא צריכה להיות פשוטה וכללית, כך שיהיה בה כדי להסביר מרב עובדות במִזער הנחות; היא צריכה להיות שמישה ונתונה לבדיקה ולביקורת; היא צריכה להיות כוללת יותר מהעובדות שאותן היא נועדה לבדוק. בכלכלה השערות מתקבלות בתהליך למידה לוגי מתוך מערכת של הנחות ראשוניות באשר להתנהגות יצרן, צרכן וכו' ובדרך כלל הן נבחנות באמצעות איסוף נתונים כלכליים ושימוש בתורות סטטיסטיות לניתוחן. מבחנים אלה יכולים להביא לתיקון התיאוריה הכלכלית לאור הנתונים הכלכליים החדשים או לנטישת התיאוריה לטובת תיאוריה חלופית שמסבירה את העובדות בצורה טובה יותר.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021