לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון כלכלה וסטטיסטיקה
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
hague treaty - אמנת האג
hit and run entry - כניסת פגע וברח
hand to mouth - מהיד לפה
hoarding - אגירה
handicraft system - אומנים, שיטת
haphazard selection - בררה אקראית
hard currency - מטבע קשה
home market - שוק מקומי
hard landing - נחיתה קשה
homo economicous - אדם כלכלי
homogeneous population - אוכלוסיה הומוגנית
hard-core unemployment - אבטלה נוקשה
homogeneous product - מוצר הומוגני
hardening - התקשחות
homogeneous test - מבחן הומוגני
harmonic mean - ממוצע הרמוני
homogenuous market - שוק הומוגני
horizon - טווח
harrod-domar model - מודל הרוד-דומר
horizontal acquisition - רכישה אופקית
horizontal combination - איחוד אופקי
horizontal diversification - הגוונה אופקית
heavy industry - תעשייה כבדה
horizontal equality - שוויון אנכי
hecksher-oholin factor proportions theory - יחס גורמי ייצור על פי הקשר-אולין
horizontal equity - הגינות אופקית
horizontal integration - שילוב אופקי
horizontal merger - מיזוג אופקי
hedging vs. speculation - גידור לעומת ספקולציה
host country - מדינה מארחת
hot money - כסף חם
herfindahal index - מדד הרפינדהל
hothouse - חממה
heterogeneous test - מבחן הטרוגני
household - משק בית
heuristic model - מודל היוריסטי
household production - ייצור משקי בית
heuristic programming - תיכנות היוריסטי
household savings - חיסכון משקי בית
housing starts - התחלות בנייה
hidden devaluation - פיחות מוסווה
human capital - הון אנושי
hidden inflation - אינפלציה סמויה
human development index - מדד התפתחות אנושית
hidden tax - מס סמוי
human engineering - הנדסת אנוש
hidden unemployment - אבטלה סמויה
human resource accounting - חשבונאות משאבי אנוש
hierarchical cluster analysis - ניתוח אשכולות היררכי
human resources - משאבי אנוש
high technology (high-tech) - טכנולוגיה מתקדמת
hundred per-cent plan - תוכנית מאה אחוזים
hire-purchase agreement - הסכם שכר-מכר
hundred percent - מאה אחוזים
hybrid computer - מחשב כלאיים
hypothesis - השערה
historical materialism - מטריאליזם היסטורי
hypothesis testing - בדיקת השערות
hit and run - פגע וברח
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות