דף הבית כלכלה וסטטיסטיקה
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
כמות שיווי משקל - equilibrium quantity שווה סבירות - equiprobable הגינות - equity אֶקְוִויטִי - equity capital קיו של הון מניות - equity q נייר ערך של בעלות - equity security הון עצמי לעומת הון זר - equity vs. debt capital תנודות יוצאות דופן - erratic fluctuations טעות - error שגיאה - error אחוז שגיאות - error percentage טעות בבדיקת השערות - errors in hypothesis testing מספר שגיאות - errors number השלשה בנאמנות - escrow חֶשְבּוֹן בְּנֶאמָנוּת - escrow account סוכן השלשה - escrow agent הסכם נאמנות - escrow agreement תְּנַאי הֶכְרֵחִי - essential condition משק (2) - establishment אומדן - estimate עלות אמודה - estimated cost אומדן הכנסות - estimated revenue אמידה - estimating דגימת אומדנים - estimation sampling אטטיזם - etatism אתיקה - ethics אֵירו יורו - euro יורו - euro מטבע אֵירו - euro אזור האֵירו - euro area גוש אֵירו - euro block אירו-בונדס - eurobonds אֵירוֹ־קְרֶדִיט - eurocredit מַטְבֵּעַ אֵירוֹפִּי - eurocurency אירו-דולר - eurodollar קרן אירופאית - euroean fund שוק אירו - euromarket הסכמי אירופה - europe agreements בנק אירופי לשיקום ולפיתוח - european bank for reconstruction and development (ebrd) בנק מרכזי אירופי - european central bank (ecb) איגוד פחם ופלדה אירופאי - european coal and steel community נציבות השוק - european commission קהילייה אירופאית - european community יחידת מטבע אירופית (ימ"א) - european currency unit (ecu) קרן אירופאית לפיתוח - european development fund אזור סחר אירופי - european free trade association איגוד אירופה לסחר חופשי (אאס"ח) - european free trade association (efta) בנק אירופי להשקעות - european investment bank הסכם מוניטרי אירופי - european monetary agreement מוסד מוניטרי אירופי - european monetary institute מערכת מוניטרית אירופאית - european monetary ststem איחוד מוניטרי אירופי - european monetary union (emu) איחוד תשלומים אירופאי - european payments union תוכנית לשיקום אירופה - european recovery program קרן אירופאית לפיתוח אזורי - european regional development fund שוק יחיד אירופי - european single market מערכת הבנקים המרכזיים האירופית - european system of central banks (escb) יחידת חישוב אירופית - european unit of account איחוד אירופי - europena union (eu) אירוע - event כלכלה אֶווּלוֹצְיוֹנִית - evolutionary economics תורת פירמה אבולוציונית - evolutionary theory of the firm כושר יתר - excess capacity ביקוש עודף - excess demand רווחים עודפים (2) - excess profits היצע עודף - excess supply חליפין - exchange בורסה - exchange / bourse פיקוח על מטבע חוץ - exchange control מחזור ערכים / מעגל חליפין - exchange cycle מעגל חליפין - exchange cycle משק חליפין - exchange economy הפרשי מטבע - exchange gain or loss מנגנון שער חליפין - exchange rate mechanism (erm) קרן ייצוב מטבע חוץ - exchange stabilization fund בסיס חליפין - exchange standard מערכת חליפין - exchange ststme תּוֹרַת חלִיפִין - exchange theory עסקת חליפין - exchange transaction בלו - excise tax אירוע בלעדי - exclusive event אירוע ממצה - exhaustive event חלוקה ממצה - exhaustive partition קִיּוּם - existence צוֹרְכֵי קִיּוּם - existence needs אֶקְסוֹגֶנִי - exogenous גורם אקסוגני - exogenous factor אקסוגני, משתנה - exogenous variable מישתנה אקסוגני - exogenous variable אֶקְסוֹנוּמְיָה - exonumia עוּגָה תּוֹפַחַת - expanding-pie התרחבות - expansion תוחלת - expectation ציפיות - expectations הכנסה מיוחלת - expected income הכנסה צפויה (3) - expected income תוחלת רווח - expected profits תועלת צפויה - expected utility ערך מיוחל - expected value שיטת ההוצאה - expenditure method מס הוצאה - expenditure tax הוצאה - expense סקר מומחים - experience survey ניסוי - experiment דגם ניסויי - experimental design ניסוי, קבוצת - experimental group קבוצת ניסוי - experimental group דעת מומחים - expert opinion עלות פגה - expired cost מקדם הסבר - explanatory coefficient מישתנה מסביר - explanatory variable עלות אלטרנטיבית גלויה - explicit alternative cost תַּחזִית גִּישּׁוּש - exploratory forecast מחקר גישוש (2) - exploratory study החלקה מעריכית - exponential smooting יצוא - export אשראי לייצוא - export credit בנק ליצוא וליבוא - export import bank (eximbank) תמריצי יצוא - export incentives תמהיל יצוא - export mix יצוא הון - export of capital פרמיית יצוא - export premium מִכסות יצוא - export quotas הסכם הגבלת יצוא - export restraint agreement סובסידיות ליצוא - export subsidies צמיחה באמצעות יצוא - export-led growth חשִׂיפָה - exposure חשיפה, מדיניות - exposure policy מדיניות חשיפה - exposure policy קרן מטבע מיוחדת - extended fund facility חקלאות אקסטנסיבית - extensive cultivation יתרונות חיצוניים - external advantages איזון חיצוני - external balance חוב חיצוני - external debt חסרונות חיצוניים - external disadvantages חסרונות לגודל חיצוניים - external diseconomies of scale יתרונות לגודל חיצוניים - external economies of scale גורם חיצוני - external factor עירוי חיצוני - external injection הלוואה חיצונית - external loan תוצא רשת חיצוני - external network effect תוקף חיצוני - external validity ערך חיצוני - external value השפעות חיצוניות - externalities השפעות לוואי - externality תעשייה חולצת - extractive industry התיישנות מיוחדת - extraordinary obsolescence אקסטרפולציה - extrapolation חיצון - extrapolation
מסחר אלקטרוני - e-commerce הועדה - earmark זהב מיועד - earmarked gold מישתנות רווחים הדדית - earnings covariability מישתנוּת רווחים - earnings variability בנק לפיתוח מזרח אירופה - east europe development bank מדיניות מוניטרית מקלה - easy monetary policy מודל אקונומטרי - econometric model מחקר אקונומטרי - econometric research אקונומטריה - econometrics כלכלי - economic פעילות כלכלית - economic activity סיוע כלכלי - economic aid מועצה כלכלית וסוציאלית (של האו"ם) - economic and social council (ecosoc) גאות כלכלית - economic boom וַעדַת כַּלְכָּלָה שֶל הַכְּנֶסֶת - economic committee of the knesset תְּנָאִים כַּלְכָּלִיִים - economic conditions עלוּיוֹת כַּלְכָּלִיוֹת - economic costs מועצה כלכלית - economic council מחזור כלכלי - economic cycle ביקוש כלכלי - economic demand דמוקרטיה משקית - economic democracy אזילה כלכלית - economic depletion פחת כלכלי - economic depreciation דטרמיניזם כלכלי - economic determinism פיתוח כלכלי - economic development יעילות כלכלית - economic efficiency עיצוב מנגנוני גופים כלכליים - economic entities design אירוע כלכלי - economic event תנודות כלכליות - economic fluctuations תחזית כלכלית - economic forecast חופש כלכלי - economic freedom מדד חופש כלכלי - economic freedom index חיכוך כלכלי - economic friction גיאוגרפיה כלכלית - economic geography מוצר כלכלי - economic good צמיחה כלכלית - economic growth הומוגניות כלכלית - economic homogeneous אימפריאליזם כלכלי - economic imperialism אינדיקטורים כלכליים - economic indicators חוק כלכלי - economic law ליברליזם כלכלי - economic liberlism קיום כלכלי - economic life מודל כלכלי - economic model היתיישנות כלכלית - economic obsolescence התיישנות כלכלית - economic obsolescence ארגון כלכלי - economic organization תיכנון כלכלי - economic planning כלכלית, מדיניות - economic policy מדיניות כלכלית - economic policy מחיר כלכלי - economic price רווח כלכלי - economic profit רנטה כלכלית - economic rent תוכנית חילוץ כלכלית - economic rescue plan תוכנית חילוץ כלכלית - economic rescue plan משאב כלכלי - economic resource מקורות כלכליים - economic resources סיכון כלכלי - economic risk סנקציות כלכליות - economic sanctions עיצומים כלכליים - economic sanctions ענף כלכלי (2) - economic sector ייצוב כלכלי - economic stabilization סטטיסטיקה כלכלית - economic statistics עודף כלכלי - economic surplus שיטה כלכלית - economic system תורה כלכלית - economic theory עסקה כלכלית - economic transaction עִסְקָה כַּלְכָּלִית - economic transaction איחוד כלכלי - economic union יחידה כלכלית - economic unit תועלת כלכלית - economic usefulness ערך כלכלי - economic value ערך כלכלי של פעילות - economic value of activity ערך כלכלי של מִגבלה - economic value of restraint כלכלה - economics יתרונות היקף - economies fo scope יתרונות לגודל - economies of scale משקיות (2) - economism כלכלן - economist משק - economy משקיות - economy ביקוש פעיל - efective demand זכויות קיניין למעשה - efective property rights אפקט - effect ביקוש אפקטיווי - effective demand שער חליפין אפקטיבי - effective exchange rate שער ריבית אפקטיבי - effective interest rate הגנה אפקטיבית - effective protection ריבית אפקטיבית - effective rate of interest מס אפקטיבי - effective tax אפקטיביות - effectiveness יעילות - efficiency יעילות - efficiency הנדסת ייעול - efficiency engineering רמת יעילות - efficiency level שִקלול תמורות יעילות-הגינות - efficiency-equity trade-off שוק יעיל - efficient market הקצאת מקורות יעילה - efficient resources allocation גמיש - elastic ביקוש גמיש - elastic dedmand מוצר גמיש - elastic product גמישות - elasticity גמישות ביקוש (2) - elasticity demand גמישות פונקציה - elasticity of function גמישות ייצור - elasticity of production גמישות תחלופה - elasticity of substitution כלכלת בחירות - election economy גורם אי-התאמה - element of inadequacy ביטוח אלמנטרי - elementary insurance אמברגו - embargo טכניקה גשמית - embodied technique כלכלה מתעוררת - emerging economy שווקים מתעוררים - emerging markets אמפירי - empirical מחקר אמפירי - empirical research מועסק - employed ארגון מעסיקים - employers association תַּעסוּקָה - employment מכפיל תעסוקה - employment multiplier הצטלבות פנויה - empty intersection קבוצה ריקה - empty set הסמכה (2) - enabling גידוּר (2) - enclosure מוצר סופי - end product גורם אנדוגני - endogenous factor אנדוגני, משתנה - endogenous variable מישתנה אנדוגני - endogenous variable ביטוח חיים מעורב - endowment insurance נקודת סיום - endpoint אנגל, חוק - engel's law חוק אנגל - engel's law מִפעל - enterprise סחר מעבר - entrepot trade יזם - entrepreneur מַחְסוֹמֵי כְּנִיסָה - entry barriers ניתוח סביבתי - environmental analysis כלכלה סביבתית - environmental economics עלות השוואתית - equalizing cost משוואה - equation משוואת חליפין - equation of exchange שיווי משקל - equilibrium איזון - equilibrium תנאי שיווי משקל - equilibrium conditions גירעון של שיווי משקל - equilibrium deficit שער חליפין של שיווי משקל - equilibrium exchange rate רמת תוצר של שיווי משקל - equilibrium level of national income מודל שיווי משקל - equilibrium model שיווי משקל של פירמה - equilibrium of firm שיווי משקל ענפי - equilibrium of industry מחיר שווי משקל - equilibrium price מחיר שיווי משקל - equilibrium price

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022