לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון כלכלה וסטטיסטיקה
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
wage discrimination - אפליית שכר
weightless economy - כלכלה נטולת משקל
wage drift - סחיפת שכר
welfare - רווחה
wage flexibility - הגמשת שכר
wage freeze - הקפאת שכר
welfare economics - כלכלת רווחה
wage fund - קרן שכר
wage stabilization - ייצוב שכר
welfare system - מערכת רווחה
wages - שכר
wages erosion - שחיקת שכר
winner's curse - קִללת הזוכה
waiting line theory / queueing theory - תורת תורים
want - רצון
work enquirers - דורשי עבודה
work relief - הקלת עבודה
war indemnities - פיצויי מלחמה
work study - חקר עבודה
workers enterprises - חברת עובדים
working capital - הון חוזר
wealth - עושר
working class - מעמד העמלים
wealth of nations - עושר עמים
working party - קבוצת עבודה
wealth tax - מס הון
wear and tear - בלייה וכלייה
world bank - בנק עולמי
weight - משקל
world trade - סחר עולמי
weighted average - ממוצע משוקלל
world trade organization (wto) - ארגון סחר עולמי
weighted index - מדד משוקלל
worth - שווי
write up - תיסוף (2)
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות