לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון כלכלה וסטטיסטיקה
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
velocity of circulation - מהירות מחזור (של כסף)
validity of measurement - תְּקֵפוּת מְדִידָה
venn diagram - דיאגרמת וֶן
verbal model - מודל מילולי
value added by exports - ערך מוסף ביצוא
vertical diversification - הגוונה אנכית
value added by production - ערך מוסף בייצור
vertical equality - שוויון אופקי
value added tax(vat) - מס ערך מוסף (מע"מ)
vertical equity - הגינות אנכית
value analysis - ניתוח מוצרים
vertical merger - מיזוג אנכי
value chain - שרשרת ערך
value in exchange - ערך חליפין
value in use - ערך שימוש
very short run - טווח קצרצר
value judgement - שפיטת ערך
visible exports - יצוא גלוי
value of money - ערך כסף
visible import - יבוא גלוי
visible trade - סחר גלוי
variability ratio - יחס השתנות
visual presentation - הצגה חזותית
variable cost - עלות משתנה
variable error - טעות משתנה
volume / turnover - מחזור
variable expenditure - הוצאה משתנה
volume of credit - נפח אשראי
variable factors of production - גורמי ייצור משתנים
volume of transactions - נפח עסקות
variable proportions - יחסים משתנים
voluntary savings - חיסכון מרצון
variant - מישתנה
voluntary unemployment - אבטלה מרצון
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות