לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון כלכלה וסטטיסטיקה
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
u-shaped graph - עקומת "יוּ"
uniform tariff - מכס אחיד
u.n. conference on trade and development (unctad) - ועידת האומות המאוחדות לסחר ולפיתוח
unilateral transfers - העברות חד-צדדיות
u.n. industrial development organization (unido) - ארגון האומות המאוחדות לפיתוח התעשייה
un-registered partnership - שותפות לא-רשומה
unauthorized growth - צמיחה בלתי-מבוקרת
unit bank - בנק יחיד
unbiased estimator - אמד לא-מוטה
unit free value - ערך טהור
uncertainty - אי-ודאות
unit of measure - יחידת מדידה
unit trust / mutual fund - קרן נאמנות
united nations development programme (undp) - תוכנית פיתוח של האומות המאוחדות
uncovered money - כסף לא מכוסה
units of utility - יחידות תועלת
under allocation - הקצאת חֶסֶר
unofficial economy - כלכלה לא-רשמית
under-consumption - תת-תצרוכת
under-investment - תת-השקעה
unrepresentative sample - מידגם לא-מייצג
underemployment - תת-תעסוקה
unstructural observation - תצפית לא מיבנית
underwriting - חיתום
unstructured interview - ראיון לא-מובנה
uneconomic growth - צמיחה לא-כלכלית
unemployment - אבטלה
upwardly mobile - ניידות עולה
unemployment frequency - תכיפות אבטלה
utilitarianism - תועלתיות
utility - תועלת
unemployment trap - מלכודת אבטלה
unfavorable balance of trade - גירעון במאזן מסחרי
utility index - מדד תועלת
uniform accounting system - מערך חשבונאי אחיד
utility maximaization - השאת תועלת
uniform classification - סיווג אחיד
utility maximization - הכברת תועלת
utility theory of value - תורת ערך על פי תועלת
uniform distribution - התפלגות אחידה
utilization factor - גורם שימוש
uniform graph - עקומה אחידה
uniform probability - הסתברות אחידה
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות