א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
עקומה דו-שכיחית - bimodal graph בינרי - binary סיפרה בינארית - binary digit התפלגות בינומלית - binomial distribution התפלגות הסתברויות בינומלית - binomial probability distribution שיעור ילודה - birth rate ביט - bit יחידות מידע - bits of information כלכלה שחורה - black economy שוק שחור - black market יום חמישי השחור - black thursday הסכם בלֵיר הַאוּס - blair house agreement הקצאה בסכום כולל - blanket appropriation מבחן עיוור - blind product test נאמנות עיוורת - blind trust דגימת חבילה - block sampling הסגר ימי - blockade מטבע חסום - blocked currency מועצת מנהלים - board of directors בולשוויזם - bolshevism איגרת חוב - bond הנפקת איגרות חוב - bond issue בּוֹנוּס - bonus מניות הטבה - bonus shares אלגברה בוליאנית - boolean algebra גאות - boom גאות ושפל - boom and bust שוק גואה - boom market כלכלת גאות הילודה - boomernomics מוֹעֶצֶת נְגִידִים - borard of governors בּוֹרוֹכוֹבִיזְם - borochovism צוואר בקבוק - bottleneck אינפלציית צוואר-בקבוק - bottleneck inflation אבטלת צוואר בקבוק - bottleneck unemployment תַּחְתִּית - bottom שִכליוּת מוגבלת - bounded rationality רציונליות מוגבלת - bounded rationality בורגנות - bourgeoisie חרם כלכלי - boycott תוכנית ברֵידי - brady plan בריחת מוחות - brain drain צוות מוחות - brain trust מותג - brand תרשים נקודת איזון - break even chart בחינת נקודת איזון - break-even analysis נקודת איזון - break-even point ברטון-וודס - breton-woods הסכם ברֶטון-ווּדס - bretton-woods agreement הלוואת גישור - bridging loan דמי עמילות - brokerage בועה - bubble אינפלציה של בועות - bubbles inflation תקציב - budget לוח תִקצוב - budget calender אילוצי תקציב - budget constraint גירעון תקציבי - budget deficit קו תקציב - budget line תקופת תקציב - budget period תקציב, תקופת - budget period עודף תקציבי - budget surplus סטייה תקציבית - budget variance שנת תקציב - budget year פיקוח תקציבי - budgetary control מגבלת תקציב - budgetary limitation מלאי ביטחון - buffer stock ניתוח סביבה עסקית - buisiness envirement analysis מטיל - bullion סל - bundle סל תועלת - bundle of utilities עומס חוב - burden of debt מְכוֹן הַתְקָנִים - bureau of standards ביורוקרטיה - bureaucracy עסק - business פעילות עסקית - business activity מִנהל עסקים - business administration עסקים דוט קום - business com אמון עסקי - business confidence מחזור עסקים - business cycle ישות עסקית - business entity סביבה עסקית - business environment כישלון עסקי - business failure מימון עסקים - business financing משחק עסקים - business game הכנסה עסקית - business income ניהול עסקים - business management ארגון עסקי - business organization בהלת עסקים - business panic נאמנות עסקית - business trust הערכת עסקים - business valuation שבר - bust הִשְׁתַלְטוּת (2) - but-out קְנִייַת שְלִיטָה - buy-out מונופול קונים - buyer's monopoly ריכוזיות קונים - buyers concentration שוק קונים - buyers market בהלת קונים או מוכרים - buyers or sellers panic מוצר לוואי - by-product
מימון עוקף - backdoor financing גיבוי - backing תימוכין / גיבוי - backing נסיגה (2) - backward גורם נסיגה - backward effect איחוד לאחור - backward integration אחורנוּת - backwardation מצבת חובות - balance of indebtdenes מאזן חובות - balance of indebtedness מאזן שירותים - balance of invisibles משבר מאזן תשלומים - balance of payment crisis משבר מאזן תשלומים - balance of payment crisis הלוואת מאזן תשלומים - balance of payment loan מאזן תשלומים - balance of payments גירעון במאזן התשלומים - balance of payments deficit עודף במאזן תשלומים - balance of payments surplus מאזן מסחרי - balance of trade מאזן - balance sheet איחוד מאזניים - balance sheets consolidation יחסי מאזן - balance-sheet ratios תקציב מאוזן - balanced budget מכפיל תקציב מאוזן - balanced budget multiplier כלכלה מאוזנת - balanced economy צמיחה מאוזנת - balanced growth עסקה מאזנת - balancing transaction הסכם באלי-קונקור - bally concore agreement באלי-קונקורד, הסכם - bally-concore agreement הימור - bambling בנק - bank אשראי בנקאי - bank credit חיובי בנק - bank debits פיקדון בנק - bank deposit בנק לסילוקין בינלאומיים - bank for international settlement (bis) כסף בנקאי - bank money בנק ישראל - bank of israel חוק בנק ישראל - bank of israel law בנק ישראל, דוח - bank of israel report דוח בנק ישראל - bank of israel report שיעור בנק - bank rate שיעור ניכיון (2) - bank rate הסתערות משיכות - bank run בנקאי הבנקים - banker's bank מוסד בנקאי - banking institution אסכולה בנקאית - banking school בנקאית, אסכולה - banking school שְטָר כֶּסֶף - banknote תרשים עמודות (תרשים מקלות) - bar chart דיאגרמת עמוּדות - bar diagram כוח מיקוח - barganning power מחסומים - barriers חסמי כניסה או יציאה - barriers to entry or exit סחר חליפין - barter בַּארְטֶר / ברטר - barter הסכם סחר חליפין - barter agreement חליפין, הסכם - barter agreement כלכלת חליפין - barter economics בסיס - base תקופת בסיס - base period מחיר בסיסי - base price שְׁנַת בָּסִיס - base year מדד משוקלל בסיס - base-weighted index באזל 1 / באזל 2 - basel 1 / basel 2 הסכם בזל - basel agreement אמנת בזל - basel concordat קו מידה - baseline אירוע יסודי - basic event מחקר בסיסי - basic research כסף, בסיס - basis כלל בייס - bayes' rule תּוֹרָה בֵּיסְיָאנִית - bayesian theory סטטיסטיקה ביסייאנית - bayesian statistics בייסיאנית, תיאוריה - bayesian theory תיאוריה בייסיאנית - bayesian theory איגרת חוב למוכ"ז - bearer bond ניירות ערך למוכ"ז - bearer securities מניה למוכ"ז - bearer stock מדיניות 'רושש את השכן' - beggar thy neighbor policy רושש את השכן, מדיניות - beggar-thy-neighbor policy כלכלה התנהגותית - behavioral economics תורת התנהגות פירמה - behavioral theory of firm שיווי משקל מתחת לתעסוקה מלאה - bellow full employment equilibrium תַּו מִידָה - benchmark טובת הנאה - benefit עיקרון התועלת - benefit principle תועלת שנתקבלה - benefit received יחס תועלת-עלות - benefit-cost ratio התפלגות ברנולי - bernoulli distribution התחרות בֶרטרַאנד - bertrand competition דואופול בֶּרטרַנדי - bertrand duopoly שיווי משקל בנקודה מיטבית - best-point equilibrium בֶּטָא - beta בסיס דו-מתכתי - bi-metal standard דו-מתכתי, בסיס - bi-metal standard הטיה - bias מידגם מוטה - biased sample מַפָּץ גָּדוֹל - big bang מדד בּיג מֶק - big mac index דחיפה גדולה - big push זרימה דו-צדדית - bilateral flow מונופול דו-צדדי - bilateral monopoly סחר דו-צדדי - bilateral trade הסכם סחר דו-צדדי - bilateral trade agreement מיחזור שטר - bill refinancing דו-שכיחי - bimodal התפלגות דו-שכיחית - bimodal distribution