דף הבית כלכלה וסטטיסטיקה
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
סולידריות - solidarism מודל סולו לצמיחה כלכלית - solow economic growth model יתרת סולו - solow residual כושר פירעון - solvency מקורות הון - sources of capital שִטְרֵי חוֹב רִיבּוֹנִיִּים - sovereign bonds מקדם מיתאם דרגות של ספירמן - spearman rank correlation coefficient זכויות משיכה מיוחדות (זמ"מ) - special drawing rights (sdrs) היתמחות - specialisation התמחות - specialization סוכנות מיוחדת (של האו"ם) - specialized agency נקודת מטבע - specie point מכס ספציפי - specific duty מכס קצוב (ספציפי) - specific duty טעות ספציפיקציה - specification error ספקולציה - speculation מֵנִיעַ סְפֶּקוּלַצְיָה - speculation motive ספקולציה לעומת גידוּר - speculation vs. hedging יחידה ספקולטיווית - speculative unit יחידת הוצאה - spending unit גלישה - spill-over מחיר מיידי (ספוט) - spot price התפשטות - spread טְוָוח (2) - spread גורם התפשטות - spread effect מִיתאם מדומה - spurious correlation מִיתאם מזויף - spurious correlation יציבות - stability אמנת היציבות והצמיחה - stability and growth pact ייצוב - stabilization מייצבים - stabilizers מדיניות ייצוב - stabilzation policy שיווי משקל יציב - stable equilibrium כסף יציב - stable money סטגפלציה - stagflation סְטַגִנַצְיָה - stagnation תיאוריית סטגנציה - stagnation thesis בעלי עניין - stakeholders סמכות בעתודה - stand-by authority אשראי בעתודה - stand-by credit תֶקֶן - standard חוזה אחיד - standard contract חוק חוזים אחידים - standard contract law בסיס עלות תקנית - standard cost basis סְטִייַת תֶּקֶן - standard deviation טעות תקן - standard error אמצעי לתשלומים דחויים - standard of deferred payments רמת חיים - standard of living אמצעי מדידה - standard of measurement ציון תקן - standard score יחס תקני - standard turnover סטנדרטיזציה - standartization תקינה - standartization הלוואה עומדת - standing loan מוצר בסיסי - staple חוב מדינה - state debt ביטוח ממשלתי - state insurance ניתוח סטטי - static analysis כלכלה סטטית - static economy מוֹדֶל סְטָטִי - static model סטטיסטי - statistic חשבונאות סטטיסטית - statistical accounting אזור סטטיסטי - statistical area סטטיסטי, אזור - statistical area קשר סטטיסטי - statistical association מאגר סטטיסטי - statistical bank טעות סטטיסטית - statistical error אמידה סטטיסטית - statistical estimating השערה סטטיסטית - statistical hypothesis היסק סטטיסטי - statistical inference הסקה סטטיסטית - statistical inference סדירות סטטיסטית - statistical regularity דגימה סטטיסטית - statistical sampling סִדרה סטטיסטית - statistical series משמעות סטטיסטית - statistical significance מובהקות סטטיסטית - statistical significance לוחות סטטיסטיים - statistical tables מבחן סטטיסטי - statistical test סטטיסטיקה - statistics סטטיסטיקה אינדוקטיבית - statistics inductive סמל מעמד - status symbol עלות מִדרגית - stepped costs רגרסיה בשלבים - stepwise regression עיקור - sterilization התערבות מעוקרת - sterilized intervention אזור הסטרלינג - sterling area גוש סטרלינג - sterling block מחיר קשיח - sticky price סטוכסטי - stochastic משוואה סטוכסטית - stochastic equation מוֹדֶל אַקְרַאי - stochastic model מודל סטוכסטי - stochastic model תהליך סטוכסטי - stochastic process גודל מלאי - stock חברת מניות - stock company דִּיבִידֶנְד בִּמְנָיוֹת - stock dividend בורסה לניירות ערך - stock exchange בורסה ושוק הון - stock exchange and capital market יחידת מלאי - stock unit מחזור עצירה-התקדמות - stop-go cycle מִצבור ערך - storage of value מאגר ערך - store of value שִׁיטַת קַו יָשָר - straight line method תיכנון אסטרטגי - strategic planning אסטרטגיה - strategy דגימה מקרית בשכבות - stratified random sampling דגימת שכבות - stratified sampling עוצמה - strength מבחן לחץ - stress-testing שביתה - strike מבני - structural משוואה מבנית - structural equation אינפלציה מבנית - structural inflation תצפית מיבנית. - structural observation אבטלה מבנית - structural unemployment אבטלה סטרוקטורלית - structural unemployment מבנה ענפי - structure of industry ראיון מובנה - structured interview קבלן משנה - sub-contractor משבר הסב-פריים - sub-prime crisis דגימת משנה - sub-sampling זכויות תת-קרקעיות - sub-surface rights שיטה סובייקטיבית - subjective method הסתברות סובייקטיבית - subjective probability שער ריבית סובייקטיבי - subjective rate of interest תורת ערך סובייקטיבית - subjective theory of value מהפכה סובייקטיבית - subjectivist revolution סובייקטיוויות - subjectivness תת-סדרה - subset סובסידיה - subsidy אמצעי מחיה - subsistence הוצאות קיום - subsistence אמצעי קיום - subsistence theory of wages שכר, תורת - subsistence theory of wages תורת אמצעי קיום - subsistence theory of wages תורת השכר - subsistence theory of wages מוצרים תחליפיים - substitute goods מוצרים חילופיים - substitute goods ערך מוחלף - substitute value תַחלוּפָה - substitution חשבון תחלופה - substitution account השפעת תחלופה - substitution effect תחלופה, השפעת - substitution effect תוצא תחלופה - substitution effect פירבור - suburbia סיווג רציף - succesive classification הצלחה - success סכום סטיות מוחלטות - sum of absolute deviation סכום ריבועי סטיות - sum of squared deviation סכום ריבועים - sum of squares עלות אבודה - sunk cost תַעשִׂיָיה זוֹרַחַת - sunrise industry תַעשִׂיָיה שוֹקַעַת - sunset industry תורת נקודות שמש (למחזור עסקים) - sunspot theory of the trade cycle מחזור-על - super-cycle רווחים עודפים - super-normal profits קופת קִצבה - superannuation fund הכנסה חופשית - supernumerary income אי-התאמה - supersession מועצה לפיקוח על הגבלים עסקיים - supervisory council on restraint of trade הקצבה נוספת - supplemental appropriation היצע - supply היצע וביקוש - supply and demand גמישות היצע - supply elasticity פונקציית היצע - supply function עקומת היצע - supply furve היצע הון - supply of capital מחיר היצע - supply price לוח היצע - supply schedule כלכלת צד היצע - supply side economics מדיניות צד-היצע - supply-side policy מחיר תמיכה - support price אינפלציה כבושה - suppressed inflation חברה על-לאומית - supranational company עודף - surplus ביקוש עודף (2) - surplus demand עתודה (2) - surplus reserve ערך עודף - surplus value סקר - survey אזור סקר - survey area פעילויות משוב-סקר - survey-feedback activities מדד הישרדות - surviving index צמיחה מתמשכת - sustainable growth צמיחה בת-קיימא - sustainable growth הֶחְלֶף - swap הֶחלֶף, הסכם - swap agreement הסכם הֶחלֶף - swap agreement תעשייה מנצלת / סדנת יזע - sweated industry מִפעל נצלני - sweatshop חוזק, חולשה, הזדמנות ואיומים - swot ניתוח חוזק, חולשה, הזדמנות ואיומים - swot analysis עקומה סימטרית פעמונית - symmetric bell-shaped graph התפלגות סימטרית - symmetric distribution מודד סימטרי - symmetric measure סינדיקליזם - syndicalism סינדיקט - syndicate אִגבוּר - synergy יותרת / אִגבּוּר - synergy סינרגיה - synergy שילוב פעולות - synergy מערך (1) / מערכת - system ניתוח מערכות - system analysis טעות שיטתית - systematic error סיכון שיטתי - systematic risk דגימה שיטתית - systematic sampling
יחס הקרבה - sacrifice ratio נְקוּדַּת רְתִימָה - saddle point אמצעי הגנה - safegard משכורת - salary מכר - sale מכירות - sales חברה למימון מכירות - sales finance company הכנסה ממכירות - sales revenue מידגם - sample תְחוּם מִדְגָם - sample range מסגרת מידגם - sample frame גודל מדגם - sample size מרחב מִדגם - sample space דגימה - sampling התפלגות דגימה - sampling distribution טעות דגימה - sampling error דגימת משתנים - sampling for variables יחס דגימה - sampling fraction אִי-יִיצוּגִיּוּת דְגִימָה - sampling non-representation דגימה עם החזרה - sampling with replacement דגימה ללא החזרה - sampling without replacement תורת סיפוק - satisficing theory סיפוק - satisfying היתפשרות / התפשרות - satisfying רמת הסתפקות - satisfying level רווח מספק - satisfying profit סוכנות מוניטרית של ערב הסעודית - saudi arabian monetary agency (sama) ערך נחסך - saved value חיסכון והשקעה - saving and investment חיסכון - savings בנק לחיסכון - savings bank חיסכון, שיעור - savings rate שיעור חיסכון - savings rate חוק סיי - say's law סֵיי, חוק - say's law יכולת התרחבות - scalability סולם - scale סולם מדידה - scale of measurement סילום - scaling מחסור - scarcity נדירות - scarcity ערך נדירוּת - scarcity value דיאגרמת פיזור - scatter diagram טַבְלָה - schedule ליווח - scheduling מודל מופשט - schematic model קריית מדע - science park ניפוי - screening שטר כסף זמני - scrip התאמה עונתית - seasonal adjustment מרכיב עונתי - seasonal component תְנוּדוֹת עוֹנָתִיוֹת - seasonal fluctuations מגמה עונתית - seasonal trend אבטלה עונתית - seasonal unemployment סטייה עונתית - seasonal variation עונתיות - seasonality מנוכה עונתיות - seasonally adjusted מהפכה תעשייתית שנייה - second industrial revolution תורת השני-בטיבו - second-best theory מִגְזָר מִשְנִי - secondary sector טובות הנאה משניות - secondary benefits חרם משני - secondary boycott נתונים מישניים - secondary data פיקדון משני - secondary deposit ענף שניוני - secondary industry מידע משני - secondary information מִגזר - sector סקטור - sector רב-שנתי - secular מחיר מתמשך (רב-שנתי) - secular price סטגנציה מתמשכת - secular stagnation מגמה רב-שנתית - secular trend ניירות ערך - securities רָשׁוּת נְיָירוֹת עֵרֶךְ - securities authority שוּק מפוּלח - segmentation market שוּק עבוֹדָה מְפוּלָּח - segmented labor market הפרש ערך - seigniorage אדנות - seignorage סִינְיוֹרוּת - seignorage פיקוח סלקטיבי - selective control מכס סלקטיבי - selective tariff צריכה עצמית - self consumption חוק אינטרס אישי - self interest law אינטרס אישי - self itnerest הספקה עצמית - self sufficiency ציפיות המסכלות את עצמן - self-frustrating expectations ציפיות המגשימות את עצמן - self-fulfiling expectations מוכר - seller עודף מוכר - seller's surplus יתר מוכרים - sellers over שוק מוכרים - sellers' market דיפרנציאל סמנטי, סולם - semantic differntial scale סולם דיפרנציאל סמנטי - semantic differntial scale מוצר בר-קיימא למחצה - semi-durable goods מגזרים רגישים - sensitive sectors סִדרה - sequence סידרה - sequence עריכה ברצף - sequencing ניתוח עוקב - sequential analysis החלטות השקעה עוקבות - sequential investment decisions דגימה סדרתית - sequential sampling צמיתות - serfdom סִדְרָה (2) - series שירות - service כושר תפוקה - service capacity שירותים - service industries סימן שירות - service mark מגזר שירותים - services sector זיקת הנאה - servitude קבוצה (2) - set תורת קבוצות - set theory מדד שיוויון בין המינים - sexual equality index מחיר צל - shadow price ניעוּר - shakeout הון מניות - share capital חלוקת יבול - share cropping מדד מניות - share index מניה - share/stock הכנסה מתחלקת - shared revenue הנפקת מניות - shares issue איגרת חוב לעומת מניה - shares vs. bonds שֶׁקֶל - shekel חוק שרמן - sherman act תזוזה של עקומת הביקוש - shift in demand curve הלם - shock תיכנון לטווח קצר - short retm planning טווח קצר - short run מגמה לטווח קצר - short term trend קוצר ראות - short-termism תוצאות לוואי - side-effects איתות - signaling מבחן מובהקות - significance test עמק הסיליקון - silicon valley כסף, בסיס - silver כסף (2) - silver בסיס מתכת כסף - silver basis תעודת כסף - silver certificate ממוצע פשוט - simple average אירוע פשוט - simple event מדד פשוט - simple index מידגם מיקרי פשוט - simple random sample דגימה מקרית פשוטה - simple random sampling רגרסיה פשוטה - simple regression הדמיה / סימולציה - simulation סימולציה - simulation סיבו"ר - singapore inter-bank offered rate (sibor) מטבע יחיד - single currency חוק אירופה אחת - single europe act שוק אחיד - single market שוק יחיד - single market דגימה יחידה - single sampling בסיס חד-מתכתי - single standard חד-מתכתי, בסיס - single standard גודל שגיאה - size of error התפלגות מוטה - skewed distribution שבר (3) - skewness מיומנות - skill המחרת גריפה - skimming pricing עבדות - slavery סולם נע - sliding scale נכס אִטי - slow asset האטה - slow down שפל (2) - slump משוואת סלוצקי - slutsky equation עסק קטן - small business תעשייה זעירה - small industry הסכם סמיטסון - smithsonian agreement שיטות החלקה - smoothing methods החלקה - smooting החלקה, שיטות - smooting methods נחש מטבעות - snake system מידגם כדור שלג - snowball sample תַּשְתִּית חֶבְרָתִית - social infrastructure חשבונאות חברתית - social accounting אנליסט חברתי - social analyst תועלת-עלות חברתית - social benefits-costs הון חברתי - social capital עלויות חברתיות - social costs דרוויניזם חברתי - social darwinism רצייה חברתית - social desirability סביבה חברתית - social environment מוצר חברתי - social good הכנסה חברתית - social income ביטוח סוציאלי - social insurance שוק חברתי - social market ניידות חברתית - social mobility הון תקורה חברתי - social overhead capital שירותי רווחה - social services סטטיסטיקה חברתית - social statistics רווחה חברתית - social welfare סוציאליזם - socialism כלכלה חברתית - socio-economics סוציו-אקונומי - socio-economics סוציוגרמה - sociogram סוציומטריה - sociometry מטבע רך - soft currency נחיתה רכה - soft landing הלוואה נוחה - soft loan

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022