לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון כלכלה וסטטיסטיקה
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
quantitative variable - מישתנה כמותי
quantitive easing - רווחה כמותית
qualitative classification - סיווג איכותי
quantity demanded - כמות מבוקשת
qualitative control - פיקוח איכותי
quantity supplied - כמות מוצעת
quantity theory of money - תורת כמות של כסף
qualitative factor - גורם איכותי
quantization - כימות
qualitative interview - ראיון איכותי
quarter - רִבעון
qualitative research - מחקר איכותי
quartile - רביעון
qualitative variable - מישתנה איכותי
quartile deviation - סטיית רבעון
quality - איכות
quasi money - מעין כסף
quality of life - איכות חיים
quasi monopoly - מעין מונופול
quantification - כִּימוּי
quasi-public company - חברה מעין ציבורית
quantitative classification - סיווג כמותי
quasi-rent - מעין רנטה
quantitative control - פיקוח כמותי
question and answer - שאלה ותשובה (שו"ת)
quantitative data - נתונים כמותיים
questionnaire - שאלון
quantitative interview - ראיון כמותי
quintile - חמישון
quantitative research - מחקר כמותי
quantitative restriction - הגבלה כמותית
quota sampling - דגימת מִכסָה
quantitative scale - סולם כמותי
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות