לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון כלכלה וסטטיסטיקה
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
optimal currency area - אזור מטבע אופטימלי
objectives - יעדים
optimistic school - אסכולה אופטימית
obligation - התחייבות
observation - תצפית
observed frequency - תדירות נצפית
order of prefeerences - סדר עדיפויות
observed value - ערך נצפה
order preserving transformation - טרנספורמציה שומרת סדר
orderly marketing agreement - הסכם להסדרת שיווק
occam's razor - תער אוקהם
ordinal approach - גישה אורדינלית
ordinal number - מספר סודר
occupational mobility - ניידות מקצועית
ordinal scale - סולם סדר
occupational structure - מבנה תעסוקה
ordinal utility - תועלת סדורה
organization for economic cooperation and development [oecd] - ארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי
organization for european economic cooperation (ceeo) - ארגון אירופאי לשיתוף פעולה כלכלי
off-shore company - חברה חוץ-גבולית
official exchange rate - שער חליפין רשמי
organization of american states - ארגון מדינות אמריקה
offset transaction - עסקת קיזוז
organization of petroleum exporting countries (opec) - ארגון מדינות מייצאות נפט (אופ"ק)
ogive - אוגיב
oil market - שוק הנפט
originating income - הכנסה נובעת
okun's law - חוק אוקון
oligopolistic competition - התחרות אוליגופוליסטית
outcome - תוצאה
outliner - נבדל
output capacity basis - בסיס כושר תפוקה
output effect - השפעת תפוקה
on-the-go - מוצר לדרך
output measurement - מדידת תפוקה
opec - אופ"ק
outsourcing - מיקוּר חוץ
over-heating - חימום-יתר
over-regulation - אסדרת יתר
overall tax limitation - הגבלת מס כוללת
open end interview - ראיון פתוח
open end question - שאלה פתוחה
overemployment - תעסוקת-יתר
open market - שוק פתוח
open market operations - פעולות בשוק הפתוח
overhead expenses - הוצאות תקורה
open-field - שדה פתוח
overinvestment - השקעות יתר
operating performance ratio - יחס רמת תיפעול
overinvestment theories - תורות השקעות יתר
operational analysis - ניתוח ביצועים
overproduction - ייצור יתר
operational research - מחקר ביצועים
operations research (or) - חקר ביצועים
overshooting - תגובת יתר
opportunity cost - עלות הזדמנות
owner - בעלים
opportunity cost / alternative cost - עלוּת חלוּפִית
opportunity curve - עקומת הזדמנות
ownership - בעלות
optimal allocation - הקצאה אופטימלית
ownership effect - תוצא בעלות
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות