דף הבית כלכלה וסטטיסטיקה
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
תחלופה נטו, שיעור - net turnover rate שיעור תחלופה נטו - net turnover tate הון חוזר נטו - net working capital ערך נקי - net worth שווי נקי - net worth ניתוח רשת - network analysis תוצא רשת - network effect תוצא רשת - network effect השפעה חיצונית של רשת - network externality ניו-דיל - new deal מדיניות כלכלית חדשה (נפ) - new economic policy (nep) אסכולה חדשה - new economics כלכלה חדשה - new economy סדר כלכלי בינלאומי חדש - new international economic order (nieo) שוק הנפקות חדשות - new issue market תורת סחר חדשה - new trade theory פרוטקציוניזם חדש - new-protectionism סוציאליזם חדש - new-socialism ארצות מתועשות מקרוב - newly industrializing countries (nic) צמיחה שלילית - nigative growth פרס נובל לכלכלה - nobel memorial prize in economic science עוגן נומינלי - nominal anchor נֶכֶס נוֹמִינָלִי - nominal asset טכניקה קבוצתית נומינלית - nominal group technique (ngt) הכנסה נומינלית - nominal income מלאי כסף נומינלי - nominal money stock שיעור הגנה נומינלי - nominal rate of protection סולם שמי - nominal scale ערך נקוב (ע.נ.) - nominal value שכר נומינלי - nominal wages נתונים לא-מטריים - non metric data טעות אי תשובה - non response error הכנסות שלא ממִסים - non revenue receipts שיעור אבטלה שאינו מאיץ אינפלציה - non-accelerating inflation rate of unemployment התפלגות לא מקובצת - non-collected distribution תַעשִׂיָיה לֹא־רִיכּוּזִית - non-concentrated industry עלות בלתי-נשלטת - non-controllable cost אִי־אַפְלָיָה - non-discrimination מוצר כַּלֶה - non-durable good מוצרים לא-חיוניים - non-essential goods ארגונים לא-ממשלתיים - non-governental organization [ngo] ניתוח אשכולות לא-היררכי - non-hierarchical cluster analysis אי-אגירה - non-hoarding דינמיקה לא-ליניארית - non-linear dynamics פעילות כלכלית לא-שוּקית - non-marketed economic activity בסיס א-מתכתי - non-metal standard סטטיסטיקה לא-פרמטרית - non-parametrec statistics מבחני מובהקות לא-פרמטריים - non-parametric test of significance הלוואה ללא תנועה - non-preforming loan התחרות שלא במחיר - non-price competition דגימה לא-הסתברותית - non-probability sampling מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר) - non-profit organization דגימה לא-אקראית - non-random sampling טעות לא-מדגמית - non-sampling error חברה ללא מניות - non-stock company סיכון לא-שיטתי - non-systematic risk הגבלות לא-מִכסיות - non-tariff barriers מחסומים לא-מכסיים - non-tariff barriers מִיתאם תפל - nonsense correlation נורמה - norm עקומה נורמלית - normal curve התפלגות נורמלית - normal distribution מוצר נורמלי - normal good מוצרים רגילים - normal goods התיישנות רגילה - normal obsolescence מחיר נורמלי - normal price רווח נורמלי - normal profit מחזור נורמלי - normal turnover שיעור אבטלה נורמלי - normal unemployment rate ערך רגיל - normal value כלכלה נורמטיבית - normative economics הסכם סחר חופשי צפון-אמריקאי - north american free trade agreement (nafta) הַנְפָּקַת מַטְבֵּעַ - note issue / currency issue השערת אפס - null hypothesis יחידת חישוב (2) - numeraire נוּמִיסְמָטִיקָה - numismatism
נאיר"ו - nairu שיווי משקל ללא שיתוף - nash equilbrium איזון נאש - nash equilibrium בניית מדינה - nation building חשבונאות לאומית - national accounting רשות לאומית לאנרגיה - national authority for energy תקציב לאומי - national budget הון לאומי - national capital חוב לאומי - national debt נטל חוב לאומי - national debt burden כלכלה לאומית - national economy הוצאה לאומית - national expenditure הכנסה לאומית - national income הכנסות מדינה - national income חשבונות לאומיים של הכנסה ותוצר - national income and product accounts ביטוח לאומי - national insurance מימון ביטוח לאומי - national insurance financing השקעה לאומית - national investment נְזִילוּת מֶשֶק - national liquidity תוכנית לאומית - national plan תוצר לאומי - national product תפוקה לאומית - national product חיסכון לאומי - national savings התמחות לאומית - national specialization עושר לאומי - national wealth הלאמה - nationalization תעשיות מוּלאמות - nationalized industries תַעשִׂיָיה מוּלְאֶמֶת - nationalized industry אוצרות טבע - natural capital קיטון טבעי - natural decrease שיעור צמיחה טבעי - natural growth rate גידול טבעי - natural increase מונופול טבעי - natural monopoly אישיות טבעית - natural person ישות טבעית - natural person מחיר טבעי - natural price מקורות טבע - natural resources שיעור אבטלה טבעי - natural unemployment rate דְמוּי־מְזוּמָן - near money מוצרים חיוניים - necessities of life צורך - need נֶכֶס שְלִילִי - negative assets עקומה א-סימטרית שלילית - negative asymmetric graph מאזן תשלומים שלילי - negative balance of payments מאזן מסחרי שלילי - negative balance of trade מיתאם שלילי - negative correlation עסקות הופכיות - negative dealings השפעה חיצונית שלילית - negative externality מס הכנסה שלילי - negative income tax ריבית שלילית - negative interest השקעה שלילית - negative investment חיסכון שלילי - negative savings תועלת שלילית - negative utility כלכלה ניאו-קלאסית - neo-classical economics מודל צמיחה נאו-קלסי - neo-classical growth model אסכולה ניאו-קלאסית - neo-classical school ניאו-קלאסית, כלכלה - neo-classical school ניאו-קיינסיאנים - neo-keynesians ניאו-ליברליזם - neo-liberalism ניאו-מלתוסיאנים - neo-malthusians ניאו-מרקַנטיליזם - neo-mercantilism פִּרְיוֹן הוֹן נֵטוֹ - net capital productivity היווי עסקים נטו - net business formation השקעה נקייה במשק - net domestic investment תוצר מקומי נקי (תמ"ן) - net domestic product עודף יצוא - net exports השקעה נקייה בחו"ל - net foreign investment השקעות חוץ נטו - net foreign investment הכנסה נובעת נטו - net income originating ריבית נטו - net interest חייב בינלאומי נטו - net international debtor השקעות נטו - net investment חוב לאומי נקי - net national debt הכנסה לאומית נקייה - net national income תוצר לאומי נקי (תל"ן) - net national product (nnp) ערך נוכחי נקי (ע.נ.נ.) - net present value (npv) תפוקה נקייה - net product חיסכון נטו - net savings

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022