דף הבית כלכלה וסטטיסטיקה
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
חברה נספחת - allied member הקצאה - allocation יעילות הקצאה - allocation efficiency חלופה - alternative עלוּת אַלְטֶרְנָטִיבִית - alternative cost עלוּת אַלְטֶרְנָטִיבִית שֶל הוֹן - alternative cost of capital ביקוש חילופי - alternative demand ביקוש חלופי - alternative demand הכנסה אלטרנטיבית - alternative earnings השערה חלופית - alternative hypothesis השקעה חלופית - alternative investment מדד אלטמן - altman z score אַלְטְרוֹאִיזם - altruism אמריקניזציה - americanization אַמוֹרְטִיזַצְיָה - amortization בלאי - amortization הפחתה / אמורטיזציה - amortization מחשב אנלוגי - analog computer מבחן אנלוגי - analogies test אנלוגיה - analogy ניתוח - analysis ניתוח משתנים משותפים - analysis of co-variance ניתוח סטייה - analysis of variance ניתוח שונוּת - analysis of variance שונוּת, ניתוח - analysis of variance מודל אנליטי - analytic models אנרכיזם - anarchism תוצא עיגון - anchoring effect עיגון, אפקט - anchoring effect תוצא עיגון - anchoring effect קבוצת אנדים - andean group נפש חייתית - animal spirit השפעת הכרזה - announcement effect מאזן שנתי - annual balance sheet בסיס שנתי - annual basis דוח שנתי לחופש כלכלי - annual report on economic freedom משוּנת / בסיס שנתי - annualize גִמלה / אנונה - annuity מכס נגד היצף - anti-dumping tariff חוקי אנטי-טרסט - anti-trust laws הכנסה צפויה - anticipated revenue גורם ציפיות - anticipation factor ציפיות, גורם - anticipation factor סֶקֶר צִיפִּיוֹת - anticipation survey מחקר יישומים - applications research כלכלה שימושית - applied economics מחקר שימושי - applied research חניכות - apprenticeship השקעה מאושרת - approved investment קירוב - approximation בנק ערבי לפיתוח כלכלי באפריקה - arab bank for economic development in africa חרם ערבי - arab boycott ארביטרז' - arbitrage בוררות - arbitration גמישות קשתית - arc elasticity ממוצע אריתמטי (חשבוני) - arithmetic mean ממוצע חשבוני - arithmetic mean סִדרה אריתמטית - arithmetic progression מערך (2) - array צמיחה מלאכותית - artificial growth כאילו - as if משבר אסיאני - asian crisis בנק אסיאתי לפיתוח - asian development bank קהילייה כלכלית של מדינות הפסיפיק - asian pacific economic cooporation (apce) הֶחלֶף נכסים באמצעות סחר חליפין - asset and countertrade swaps הנפקת נכסים - asset placement הֶחלֶף נכסים - asset swap נכסים - assets רכוש (2) - assets הכברת נכסים - assets growth maximization נְמֵרִים אַסְיָיתִיִים - assian tigers התאגדות - association התאחדות - association קשר - association ארגון מדינות דרום מזרח אסיה - association of southeast asian nations הנחה - assumption השערה (2) - assumption התפלגות א-סימטרית - asymmetric distribution עקומה א-סימטרית - asymmetric graph מידע א-סימטרי - asymmetric information מודד א-סימטרי - asymmetric measure הלם א-סימטרי - asymmetric shock התחרות אטומיסטית - atomistic competition דגימת סגולות - attirbutes sampling סגוּלה - attribute דגימת תכונות - attributes sampling אוסטרית, אסכולה - austrian school אסכולה אוסטרית - austrian school אוטרקיה - autarchy הסמכה - authorization סטייה מורשית - authorized deviation מִיתאם עצמי - autocorrelation מייצבים אוטומטיים - automatic stabilizers אוטומציה - automation תצרוכת בלתי-תלויה - autonomous consumption השקעה עצמאית - autonomous investment מכס אוטונומי - autonomous tariff עסקה אוטונומית - autonomous transaction ממוצע נע אוטורגרסיבי - autoregresive moving average (arma) תהליך אוטורגרסיבי - autoregressive process אוונגרד - avant-garde מדד ממוצע - average ממוצע - average ממוצע סטיות מוחלטות - average absolute deviation עלות אלטרנטיבית ממוצעת - average alternative cost עלות ממוצעת - average cost מחיר הון ממוצע - average cost of capital סטייה ממוצעת - average deviation מיקום מרכזי - average of position עמדה אמצעית - average of position תוצר פיזי ממוצע - average physical product תפוקה ממוצעת - average product נטייה ממוצעת לצרוך - average propensity to consume (apc) נטייה ממוצעת לייבא - average propensity to import פדיון ממוצע - average revenue ממוצע ריבועי סטיות - average squared deviation עלות כוללת ממוצעת - average total cost עלות נמנעת - avoidable cost ציר - axis
הסתברות טרומית - a priory probability פיצול אלפא ביתי - a-b split יְכוֹלֶת תַּשְלוּם - ability to pay שיווי משקל מעל לתעסוקה מלאה - above full employment equilibrium שחיקת מטבע - abrasion of coins יתרון מוחלט - absolute advantage מודד ריכוזיות מוחלט - absolute concentration measure מַחְסוֹמֵי עלוּת מוּחְלָטִים - absolute cost barriers טעות מוחלטת - absolute error שכיחות מוחלטת - absolute frequency ציון מוחלט - absolute grade הכנסה מוחלטת - absolute income חדלות פירעון מוחלטת - absolute insolvency מודד פיזור מוחלט - absolute measure of dispersion מודד מוחלט - absolute measurement סילום מוחלט - absolute scale ערך מוחלט - absolute value ספיגה - absorption דחיית שימוש - abstinence ריבית בשל דחיית שימוש - abstinence theory of interest הפשטה - abstract פחת מואץ - accelerated depreciation האצה, מקדם - acceleration coefficient האצה, עיקרון - acceleration principle עיקרון האצה - acceleration principle מאיץ - accelerator קבילות - acceptability רמת איכות קבילה - acceptable quality level דגימת קבילוּת - acceptance sampling קיבולים - acceptances תוצאה מקובלת - accepted sequence מדינות מצטרפות - accession countries מדיניות מוניטרית תומכת - accommodative monetary policy מדיניות מוניטרית מתאמת - accommodatory monetary policy חשבונאות - accounting הונאות חשבונאיות - accounting frauds הצטרפות, שיעור - accretion rate שיעור הצטברות - accretion rate צְבִירוּת - accrual תירבות - acculturation נכונות - accuracy רָמַת דִיוּק - accuracy level דיוק מושג - achieved precision ערך רכישה - acquisition value מחקרי הפעלה - activation research שיעור תעסוקה - activity rate תוצר לאומי גולמי ממשי - actual gross national product השערה אקטוארית - actuarial assumption מייצבים אד-הוק - ad-hoc stabilizers סיגול ציפיות - adaptive expectation ציפיות מסתגלות - adaptive expectations ערך מוסף - added value תקציב נוסף - additional budget מידגם מספיק - adequate sample תַעשִׂיָיה סְמוּכָה - adjacent industry משבר התאמה - adjusting crisis עלויות התאמה - adjustment costs מנגנוני התאמה - adjustment mechanism תוכנית התאמה - adjustment programme מִינְהָל - administration מִנהל - administration תקציב מִנהלי - administrative budget עלִייָה - advance מִקדמה על ממשכים - advance on drafts קנייה מוקדמת - advance purchase יתרון - advantage ברירה שלילית - adverse selection הלם ההיצע השלילי - adverse supply shock פרסומת - advertising ועדה מייעצת - advisory committee דגימה אזורית - aera sampling חברת שפע - afluent society בנק אפריקני לפיתוח - african development bank קרן אפריקנית לפיתוח - african development fund הַכְנָסָה פְּנוּיָה (2) - after tax income חתך גיל-הכנסות - age-earnings profile סוכנות - agency מוּרְשֶׁה - agent סוכן - agent יתרונות מִרכוּז - agglomeration economies מִצרפי - aggregate סכום מצרפי - aggregate amount מודד ריכוזיות מִצרפית - aggregate concentration measure ביקוש מִצרפי - aggregate demand עקומת ביקוש מִצרפי - aggregate demand curve כלכלה מצרפית - aggregate economics הוצאה מִצרָפית - aggregate expenditure מוצר מצרפי - aggregate product כמות מבוקשת מצרפית - aggregate quantity demanded כמות מוצעת מצרפית - aggregate quantity supplied היצע מִצְרָפִי - aggregate supply עקומת היצע מצרפי - aggregate supply curve מדד מצרפי - aggregative index הסכם - agreement עסקים חקלאיים - agribusiness מושב שיתופי - agricultural cooperative מדיניות חקלאית - agricultural policy מוצר חקלאי - agricultural product תוצרת חקלאית - agricultural products הגנת החקלאות - agricultural protection מהפכה חקלאית - agricultural revolution אַבְטָלָה אַגְרָרִית - agricultural unemployment חקלאות - agriculture כלכלה חקלאית - agriculture economics סיוע - aid רשות שדות התעופה - airports authority אלגוריתם - algorithm

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022