לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון כלכלה וסטטיסטיקה
 ז 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
זכות המרה conversion privilege -
ז'רגון jargon -
זהב gold -
זכות פדיון redemption privilege -
זהב חופשי free gold -
זכות קדימה pre-emptive right -
זהב טהור pure gold -
זכות שמורה reserve power -
זהב מיועד earmarked gold -
זלזל ירוק green shoot -
זהב קל light gold -
זמן time -
זהב, בסיס gold standard -
זמן בטלה idle time -
זהות identity -
זמן פנוי idle time -
זחילת שער crawling peg -
זמן תגובה lead time -
זיוף כספים money counterfeit -
זעיר בורגנות petit bourgeois -
זיכיון concession -
זרימה flow -
זיכרון memory -
זרימה דו-צדדית bilateral flow -
זיקה interest -
זיקת ביטוח insurable interest -
זיקת הנאה servitude -
זרימת הכנסות מעגלית circular flow of incomes -
זכויות מיעוט minority interest -
זרימת זהב gold flow -
זכויות משיכה drawing rights -
זרימת כספים money flow -
זכויות משיכה מיוחדות (זמ"מ) special drawing rights (sdrs) -
זרימת עלויות flow of costs -
זכויות קיניין למעשה efective property rights -
זרם הכנסה flow of income -
זכויות קניין property rights -
זרם מזומנים מהוון discounted cash flow -
זכויות קניין רוחני intellectual property rights -
זרם תקבולים flow of income -
זכויות תת-קרקעיות sub-surface rights -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות