א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
דגימה sampling - דגימה אזורית aera sampling - דגימה אקראית random sampling - דגימה הסתברותית probability sampling - דגימה יחידה single sampling - דגימה כפולה double sampling - דגימה לא-אקראית non-random sampling - דגימה לא-הסתברותית non-probability sampling - דגימה ללא החזרה sampling without replacement - דגימה מקרית random sampling - דגימה מקרית בשכבות stratified random sampling - דגימה מקרית פשוטה simple random sampling - דגימה סדרתית sequential sampling - דגימה סטטיסטית statistical sampling - דגימה עם החזרה sampling with replacement - דגימה רב-פעמית multiple sampling - דגימה רבת שלבים multistage sampling - דגימה שיטתית systematic sampling - דגימה תכליתית purposive sampling - דגימת אומדנים estimation sampling - דגימת אשכולות cluster sampling - דגימת גילוי discovery sampling - דגימת חבילה block sampling - דגימת מכסה quota sampling - דגימת משנה sub-sampling - דגימת משתנים sampling for variables - דגימת נוחות convenience sampling - דגימת סגולות attirbutes sampling - דגימת סגולות ומשתנים משולבת combined attributes and variables sampling - דגימת פריטים item by item sampling - דגימת קבילות acceptance sampling - דגימת שכבות stratified sampling - דגימת תכונות attributes sampling - דגם מחקר research model - דגם ניסויי experimental design - דדוקציה deduction - דה-רגולציה deregulation - דה-תיעוש deindustrialization - דו-מתכתי, בסיס bi-metal standard - דו-שכיחי bimodal - דואופול duopoly - דואופול ברטרנדי Bertrand duopoly - דואופול קוטבי polar duopoly - דואופסון duopsony - דוז, תוכנית Doze plan - דוח אמצעי תשלום circulating medium statement - דוח בנק ישראל bank of Israel report - דוח כספי (פיננסי) financial statement - דוח כספי מאוחד consolidated financial statement - דוח שנתי לחופש כלכלי annual report on economic freedom - דולריזציה dollarization -
דורשי עבודה work enquirers - דחיית שימוש abstinence - דחיפה או משיכה, אסטרטגיית push or pull strategy - דחיפה גדולה big push - דחיקה החוצה crowding out - דחיקת השוק cornering the market - דחיקת רגל / מניעת כניסה crowding out - דטרמיניזם כלכלי economic determinism - דיאגרמה diagram - דיאגרמת ון Venn diagram - דיאגרמת עמודות bar diagram - דיאגרמת פיזור scatter diagram - דיאגרמת תמונות pictogram - דיבידנד / דיווידנד dividend - דיבידנד במניות stock dividend - דיבידנד לעומת רווח dividend vs. earnings - דיבידנד לעומת ריבית dividend vs. interest - דיגום modeling - דיווידנד שלום peace dividend - דיוק מושג achieved precision - דילמת האסיר prisoner's dilemma - דינמיקה לא-ליניארית non-linear dynamics - דיסאג'יו disagio - דיסאינפלציה disinflation - דיפרנציאל סמנטי, סולם semantic differntial scale - דיקטטורה של הפרולטריון dictatorship of the proletariat - דירוג השקעות investment grade - דירקטוריון directorate - דלדול depletion - דלפי, תחזית Delphi forecast - דלת פתוחה, מדינות open door policy - דמוגרפיה demography - דמוי־מזומן near money - דמוקרטיה משקית economic democracy - דמוקרטיה תעשייתית industrial democracy - דמי הובלה transportation cost - דמי חכירה leasing fee - דמי עמילות brokerage - דעת מומחים expert opinion - דעת קהל, סקר opinion poll - דפלציה deflation - דפלציה בשל חובות debt deflation - דצנטרליזציה decentralization - דרגה grade - דרגות חופש degrees of freedom - דרגת אי-שוויון inequality degree - דרגת סיכון degree of risk - דרוויניזם חברתי social Darwinism - דרך המלך main street - דרך שלישית third way -