לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון כלכלה וסטטיסטיקה
 ד 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
דורשי עבודה work enquirers -
דגימה sampling -
דחיית שימוש abstinence -
דגימה אזורית aera sampling -
דגימה אקראית random sampling -
דגימה הסתברותית probability sampling -
דחיקה החוצה crowding out -
דגימה יחידה single sampling -
דחיקת השוק cornering the market -
דגימה כפולה double sampling -
דגימה לא-אקראית non-random sampling -
דטרמיניזם כלכלי economic determinism -
דגימה לא-הסתברותית non-probability sampling -
דיאגרמה diagram -
דגימה ללא החזרה sampling without replacement -
דיאגרמת ון Venn diagram -
דגימה מקרית random sampling -
דגימה מקרית בשכבות stratified random sampling -
דיאגרמת פיזור scatter diagram -
דגימה מקרית פשוטה simple random sampling -
דגימה סדרתית sequential sampling -
דגימה סטטיסטית statistical sampling -
דיבידנד במניות stock dividend -
דגימה עם החזרה sampling with replacement -
דיבידנד לעומת רווח dividend vs. earnings -
דגימה רב-פעמית multiple sampling -
דיבידנד לעומת ריבית dividend vs. interest -
דגימה רבת שלבים multistage sampling -
דיגום modeling -
דגימה שיטתית systematic sampling -
דיווידנד שלום peace dividend -
דגימה תכליתית purposive sampling -
דיוק מושג achieved precision -
דגימת אומדנים estimation sampling -
דילמת האסיר prisoner's dilemma -
דגימת אשכולות cluster sampling -
דגימת גילוי discovery sampling -
דיסאג'יו disagio -
דגימת חבילה block sampling -
דיסאינפלציה disinflation -
דגימת מכסה quota sampling -
דיפרנציאל סמנטי, סולם semantic differntial scale -
דגימת משנה sub-sampling -
דיקטטורה של הפרולטריון dictatorship of the proletariat -
דגימת משתנים sampling for variables -
דירוג השקעות investment grade -
דגימת נוחות convenience sampling -
דירקטוריון directorate -
דגימת סגולות attirbutes sampling -
דלדול depletion -
דגימת סגולות ומשתנים משולבת combined attributes and variables sampling -
דלפי, תחזית Delphi forecast -
דגימת פריטים item by item sampling -
דגימת קבילות acceptance sampling -
דמוגרפיה demography -
דגימת שכבות stratified sampling -
דמוי־מזומן near money -
דגימת תכונות attributes sampling -
דמוקרטיה משקית economic democracy -
דגם מחקר research model -
דמוקרטיה תעשייתית industrial democracy -
דגם ניסויי experimental design -
דמי הובלה transportation cost -
דדוקציה deduction -
דמי חכירה leasing fee -
דה-רגולציה deregulation -
דמי עמילות brokerage -
דה-תיעוש deindustrialization -
דעת מומחים expert opinion -
דו-מתכתי, בסיס bi-metal standard -
דעת קהל, סקר opinion poll -
דו-שכיחי bimodal -
דפלציה deflation -
דואופול duopoly -
דואופול ברטרנדי Bertrand duopoly -
דצנטרליזציה decentralization -
דואופול קוטבי polar duopoly -
דרגה grade -
דואופסון duopsony -
דרגות חופש degrees of freedom -
דרגת אי-שוויון inequality degree -
דוח אמצעי תשלום circulating medium statement -
דרגת סיכון degree of risk -
דוח בנק ישראל bank of Israel report -
דרוויניזם חברתי social Darwinism -
דוח כספי (פיננסי) financial statement -
דרך המלך main street -
דוח כספי מאוחד consolidated financial statement -
דרך שלישית third way -
דוח שנתי לחופש כלכלי annual report on economic freedom -
דולריזציה dollarization -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות