לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון כלכלה וסטטיסטיקה
 ט 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
טכניקה מופשטת disembodied technique -
טבלאות היוון capitalization tables -
טכניקה קבוצתית נומינלית nominal group technique (NGT) -
טבלה schedule -
טעות error -
טבלת אפשרויות contingency table -
טעות אי תשובה non response error -
טבלת השקעה-חיסכון investment saving (i.s) schedule -
טעות בבדיקת השערות errors in hypothesis testing -
טבלת מתאם correlation table -
טעות דגימה sampling error -
טבלת סטיות chart for variables -
טעות דגימה מקרית random sampling error -
טעות כוללת total error -
טבלת תכונות chart for attributes -
טעות כיסוי coverage error -
טבלת תצרוכת consumption schedule -
טעות לא-מדגמית non-sampling error -
טובות הנאה משניות secondary benefits -
טעות מדידה measurement error -
טובין goods -
טעות מוחלטת absolute error -
טעות מטיפוס I type I error -
טובת ציבור public interest -
טעות מטיפוס II type II error -
טווח horizon -
טעות מקרית random error -
טווח (2) spread -
טעות משתנה variable error -
טווח (3) range -
טעות סבירה probable error -
טווח ארוך long term / long run -
טעות סטטיסטית statistical error -
טעות ספציפיקציה specification error -
טווח בינוני medium term -
טעות שיורית residual error -
טווח בינרבעוני interquartile range -
טעות שיטתית systematic error -
טווח זמן range of time -
טעות תקן standard error -
טווח קצר short run -
טעות תשובה response error -
טווח קצרצר very short run -
טעם taste -
טווח תכנון planning range -
טעמי אפליה reasons for discrimination -
טיוב reclamation -
טרגדיית נחלת הכלל tragedy of the commons -
טיפוס type -
טרמינולוגיה terminology -
טכנולוגיה technology -
טרנספורמציה transformation -
טכנולוגיה מתקדמת high technology (High-Tech) -
טכנולוגית צריכה consumption technology -
טרנספורמציה שומרת זהות identity preserving transformation -
טכנוסטרוקטורה technostructure -
טרנספורמציה שומרת סדר order preserving transformation -
טכנוקרטיה technocracy -
טרסט trust -
טכניקה גשמית embodied technique -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות