דף הבית ייצור ותיפעול
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
נאות adequate - נגישות accessibility - נוהל procedure - נוהל עבודה manual of operation - נורמה norm - נורמה כמותית מכסה יעדים quantitative goal norm - נורמה מדודה measured norm - נורמה מוסכמת agreed norm - נורמה קבוצתית group norm - נורמה קבוצתית עיקרית pivotal group norm - נורמה קיבוצית collective norm - נושאי טיפול action items - נטישה abandonment - ניהול איכותי כולל total quality management - ניהול אפסניה material requirement management - ניהול ביצועים performance management - ניהול העיצוב design management - ניהול הפצה פיזי physical distribution management - ניהול הפצת חומרים management noitubirtsidlacisyhp - ניהול חומרים material management - ניהול ייצור production management - ניהול מלאי inventory management - ניהול משימתי task oriented management - ניהול עבודה פונקציונלי functional Foremanship - ניהול פעולות operational management - ניהול פרוייקטים project management - ניהול רכוש stewardship - ניהול רכש procurement management - ניהול תפעול operations management - ניידות mobility - ניסוי trial - ניסוי מוצר product trial - ניסויי האותהורן Hawthorn studies - ניסיון experience - ניסיון, עקומת experience curve - ניפוי screening - ניצול - ניצול חסר underutilization - ניצול כושר capacity utilization - ניצול נפח cubage utilization - ניצול שטח space utilization - ניתוב routing - ניתוב ברשת network routing - ניתוב רכיבים components routing - ניתוח analysis - ניתוח ביצועים operations analysis - ניתוח גרפי network analysis - ניתוח הצעות analysis of quotations - ניתוח השוואתי comparative analysis -
ניתוח השפעת גומלין interaction analysis - ניתוח זמן-אירוע time-event analysis - ניתוח כלכלי economic analysis - ניתוח כמותי quantitative analysis - ניתוח מוצרים value analysis - ניתוח מחירים price analysis - ניתוח מערכות systems analysis - ניתוח נתיב קריטי critical path analysis - ניתוח נתיבים paths analysis - ניתוח סטיות variance analysis - ניתוח עלויות cost breakdown - ניתוח עלות - אפקטיביות Affectivity cost analysis - ניתוח עסקי business analysis - ניתוח ערך value analysis - ניתוח פריטים item analysis - ניתוח רגישות sensitivity analysis - ניתוח רשת network analysis - ניתוח שיטות method analysis - ניתוח תהליך process analysis - ניתוח תוספתי incremental analysis - נכנס אחרון יוצא ראשון (last in first out (lifo)): - נכנס הבא יוצא ראשון next in - נכנס ראשון יוצא ראשון (נרי"ר) first-in first-out [FIFO} - נכנס ראשון למערכת יוצא ראשון first in the system first out [FISFO] - נכס בר קיום מוגבל limited life asset - נכס לא-גשמי incorpreal chattels - נכס לא-מוחשי intangible asset - נכס מתכלה wasting asset - נכס נדחה deferred asset - נכס שאינו כלה nonbconsumable asset - נכסים,סיווג classification of assets - נעילה shutdown - נצילות utilization - נצילות הון capital utilization - נצילות ציוד equipment utilization - נצילות, שיעור capacity ratio - נקודה point - נקודות מדידה קריטיות critical measurement points - נקודת אופטימום point of ideal proportion - נקודת איזון break-even point - נקודת הזמנה order point - נקודת הפרדה split-off point - נרי"ר FIFO - נתב pilot - נתוני קיבולת capacity data - נתיב path - נתיב לשוק route to market [RTM] - נתיב קריטי critical path - נתיב שקט silent path -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022