דף הבית יחסי עבודה
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
ח"סע - חבות מעבידים employers liability - חבילה package - חבילות תגמולים package of benefits - חבלה industrial sabotage - חבר עובדים staff / personnel - חברות וולונטרית voluntary membership - חברות כפולה dual membership - חברות כפולה נוגדת contradictory dual membership - חברת העובדים workers enterprises - חד־גוניות monotony - חה"ק - חוב debt - חוב בדרגה שניה junior debt - חוב לקופת גמל provident fund debt - חוב שכר עבודה wage debt - חובה duty - חובה לעבוד obligation to Work - חובת הודעה obligation to notify - חובת התייעצות obligation to consult - חובת זהירות Duty of care - חובת נאמנות fidelity duty - חובת פרישה compulsory retirement - חובת ציות obedience duty - חובת תשלום שכר wage payment obligation - חוזה contract - חוזה אי־תחרות non-competition contract - חוזה אישי individual agreement - חוזה ייעוץ consultation contract - חוזה עבודה labor contract - חוזה עבודה אישי personal labor contract - חוזה עבודה למשימה מוגדרת special task contract - חוזה עבודה לתקופה בלתי קצובה unlimited labor contract - חוזה עבודה לתקופה קצובה limited labor contract - חוזה עבודה קיבוצי collctive labor contract - חוזה תמריץ incentive contract - חוזים, חוק contracts law - חוסר שביעות רצון dissatisfaction - חוסר שביעות רצון בעבודה job dissatisfaction - חופש התאגדות freedom of contract - חופש להתאגד freedom of associasion - חופש עיסוק freedom of work - חופשה leave / vacation - חופשה בתשלום paid vacation - חופשה ללא תשלום unpaid leave - חופשה מיוחדת special leave - חופשה מצטברת accumulated leave - חופשה קצרה furlough - חופשה שבועית weekly rest day - חופשה שנתית annual leave - חופשה שנתית, חוק annual leave act - חופשה, פדיון redemption of leave - חופשת היעדרות leave of absence - חופשת חגים holiday leave - חופשת לידה maternity leave - חופשת מחלה sick leave - חוק אוקון Okun's law - חוק איסור אפיית לילה prohibition of night baking law - חוק ארגון הפיקוח על העבודה organization of work control law - חוק בוררות arbitration law - חוק ביטוח לאומי national insurance law - חוק בית דין לעבודה labor court law - חוק גיל פרישה retirement age law -
חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד retirement age law - חוק דמי מחלה sick pay law - חוק הגנת השכר salaries protection act - חוק הסכמים קיבוציים collective agreement law - חוק חופשה שנתית annual leave law - חוק חיילים משוחררים (חזרה לעבודה) discharged soldiers law - חוק חניכות apprenticeship law - חוק יישוב סכסוכי עבודה settlement of labor disputes law - חוק יסוד: חופש העיסוק basic law: freedom of occupation - חוק מס מקביל parallel tax law - חוק עבודת נוער youth labor law - חוק עבודת נשים employment of women law - חוק עוולות מסחריות commercial torts law - חוק פיצויי פיטורין severance pay law - חוק פנסיה ממלכתית pension law - חוק שוויון הזדמנויות בעבודה equality of opportunities in work law - חוק שירות התעסוקה employment services law - חוק שירות מילואים (תגמולים) reserve service compensation law - חוק שירות עבודה בשעת חירום emergency labor law - חוק שכר מינימום minimum wage law - חוק שכר שווה לעובדת ולעובד equal pay to male and female workers law - חוק שעות עבודה ומנוחה working hours and rest law - חוקי עבודה labour laws - חוקת ההסתדרות federation of labor code - חוקת עבודה בינלאומית international labor code - חזקת תוקף presumption of validity - חזרה מהתפטרות regret of resignation - חזרה מפיטורים regret of resignation - חח"ש - חטיבה מקצועית professional wing - חיוב רעיוני implied charge - חיזוק ברווחים interval reinforcement - חיזוק חיובי positive reinforcement - חיזוק, יחס reinforcement ratio - חיזורי משמרות shift rotating - חיזורי עיסוקים job rotation - חיזורין rotation - חיילים משוחררים, חוק discharged soldiers law - חילופי בעלים change of owners - חילופי מעבידים change of employers - חיסכון הוני capital savings - חיסכון לטווח ארוך long term savings - חיסכון קיצבתי pension saving - חיפוש עבודה job search - חירות להתאגד freedom to contract - חירות שביתה freedom of strike - חישוב שכר לפיצויים salary calculation for compensation - חלוקת הכנסה למספר שנים income carryback and carryforward - חלוקת רווחים profit sharing - חלטור scamping - חלף פיצויים in lieu of severance pay - חלק של שנה part of the year - חמסן זמן time abuser - חנות רווחה welfare store - חניך apprentice - חפ"פ - חקיקה כופה mandatory legislation - חרם כלכלי economic boycott - חרם משני secondary boycott - חש"ע - חשבון הוצאות expense account - חשיפה לסכנה exposure to risk -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022