לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון יחסי עבודה
 ח 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
חוק דמי מחלה sick pay law -
חבות מעבידים employers liability -
חוק הגנת השכר salaries protection act -
חבילה package -
חוק הסכמים קיבוציים collective agreement law -
חבילות תגמולים package of benefits -
חוק חופשה שנתית annual leave law -
חבלה industrial sabotage -
חבר עובדים staff / personnel -
חוק חניכות apprenticeship law -
חברות וולונטרית voluntary membership -
חוק יישוב סכסוכי עבודה settlement of labor disputes law -
חברות כפולה dual membership -
חוק יסוד: חופש העיסוק basic law: freedom of occupation -
חברות כפולה נוגדת contradictory dual membership -
חוק מס מקביל parallel tax law -
חברת העובדים workers enterprises -
חוק עבודת נוער youth labor law -
חד־גוניות monotony -
חוק עבודת נשים employment of women law -
חוק עוולות מסחריות commercial torts law -
חוב debt -
חוב לקופת גמל provident fund debt -
חוק שוויון הזדמנויות בעבודה equality of opportunities in work law -
חוק שירות התעסוקה employment services law -
חובה duty -
חוק שירות מילואים (תגמולים) reserve service compensation law -
חובה לעבוד obligation to Work -
חובת הודעה obligation to notify -
חוק שכר מינימום minimum wage law -
חובת התייעצות obligation to consult -
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד equal pay to male and female workers law -
חובת זהירות Duty of care -
חוק שעות עבודה ומנוחה working hours and rest law -
חובת נאמנות fidelity duty -
חוקי עבודה labour laws -
חובת פרישה compulsory retirement -
חוקת ההסתדרות federation of labor code -
חובת ציות obedience duty -
חוקת עבודה בינלאומית international labor code -
חובת תשלום שכר wage payment obligation -
חזקת תוקף presumption of validity -
חוזה contract -
חזרה מהתפטרות regret of resignation -
חוזה אי־תחרות non-competition contract -
חזרה מפיטורים regret of resignation -
חוזה אישי individual agreement -
חוזה ייעוץ consultation contract -
חטיבה מקצועית professional wing -
חוזה עבודה labor contract -
חיוב רעיוני implied charge -
חוזה עבודה אישי personal labor contract -
חיזוק ברווחים interval reinforcement -
חיזוק חיובי positive reinforcement -
חיזוק, יחס reinforcement ratio -
חיזורי משמרות shift rotating -
חוזה עבודה קיבוצי collctive labor contract -
חוזה תמריץ incentive contract -
חיזורין rotation -
חוזים, חוק contracts law -
חיילים משוחררים, חוק discharged soldiers law -
חילופי בעלים change of owners -
חילופי מעבידים change of employers -
חופש התאגדות freedom of contract -
חיסכון הוני capital savings -
חופש להתאגד freedom of associasion -
חופש עיסוק freedom of work -
חיסכון קיצבתי pension saving -
חופשה leave / vacation -
חיפוש עבודה job search -
חופשה בתשלום paid vacation -
חירות להתאגד freedom to contract -
חירות שביתה freedom of strike -
חופשה מיוחדת special leave -
חישוב שכר לפיצויים salary calculation for compensation -
חופשה מצטברת accumulated leave -
חלוקת הכנסה למספר שנים income carryback and carryforward -
חלוקת רווחים profit sharing -
חופשה שבועית weekly rest day -
חלטור scamping -
חופשה שנתית annual leave -
חלף פיצויים in lieu of severance pay -
חופשה שנתית, חוק annual leave act -
חלק של שנה part of the year -
חופשה, פדיון redemption of leave -
חמסן זמן time abuser -
חופשת היעדרות leave of absence -
חנות רווחה welfare store -
חופשת חגים holiday leave -
חניך apprentice -
חופשת לידה maternity leave -
חופשת מחלה sick leave -
חקיקה כופה mandatory legislation -
חוק אוקון Okun's law -
חרם כלכלי economic boycott -
חוק איסור אפיית לילה prohibition of night baking law -
חרם משני secondary boycott -
חוק ארגון הפיקוח על העבודה organization of work control law -
חוק בוררות arbitration law -
חשבון הוצאות expense account -
חוק ביטוח לאומי national insurance law -
חשיפה לסכנה exposure to risk -
חוק גיל פרישה retirement age law -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות