לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון יחסי עבודה
 ו 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
ועדת בטיחות safety committee -
וולונטריות volontariness -
ועדת חקר משותפת joint study committe -
ויתור על זכויות surrender of rights -
ועדת מכרזים tender committee -
ויתור קיבוצי collective renunciation -
ועדת עבודה labor committee -
ועד מרכזי central committee -
ועדת פיקוח supervisory committee -
ועד עובדים employees committee -
ועדת תיאום adjustment board -
ועד עובדים ארצי national employees committee -
ועידת ההסתדרות labor federation conference -
ועד פועל של ההסתדרות labor federation executive committee -
ותק seniority -
ועד פעולה action committee -
ותק (2) record of service -
ועדה לביטוח אבטלה committee for unemployment insurance -
ותק בדרגה seniority allowance -
ועדה מרכזת central committee -
ותק מקצועי professional seniority -
ותק, זכויות seniority rights -
ועדה פריטטית parity committee -
ועדת בוררים arbitrators committee -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות