לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון יחסי עבודה
 ג 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
גישה מוסדית לשוק העבודה insitutional approach to labor market -
גבייה מרוכזת salary deduction -
גישה סוציוטכנית socio-technical approach -
גולמי gross -
גישה קלינית clinical approach -
גורם הטבה שנתי annual improvement factor -
גישת מערכות system approach -
גורם היעדרות absence factor -
גישת סכסוך conflict approach -
גורם מס tax effect -
גמול remuneration -
גורמי הישג achievement factors -
גמול עבודה במנוחה השבועית remuneration for work in weekly rest period -
גיהות occupational hygiene -
גיל פנסיה pensionable age -
גמול שעות נוספות overtime remuneration -
גיל פרישה (retirement age)ף -
גמול תעסוקתי occupational remuneration -
גיל פרישה מקובל normal retirement age -
גמישות שוק עבודה labor market flexibility -
גיל פרישה שווה equal retirement age -
גמלה annuity -
גיל פרישה, חוק retirement age law -
גמלה (2) benefit -
גילום grossing up -
גמלת אלמנה widow's annuity -
גמלת פרישה על פי חיקוק statutory retirement annuity -
גריעת זכויות decrease of rights -
גישה אוניטרית unitary approach -
גרירת ותק seniority rights dragging -
גישה מדינתית state approach -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות