לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון יחסי עבודה
 ב 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
ביטחון safety -
בא כוח attorney -
בגדי עבודה work clothing -
ביטחון חומרי material security -
בית דין court -
בוחן examiner -
בית דין (2) tribunal -
בונוס bonus -
בית דין ארצי לעבודה national labor court -
בונוס ייצור .production bonus -
בית דין משמעתי disciplinary court -
בלעדיות exclusivity -
בורר arbitrator -
בלקניזציה של שוק העבודה labor market balkanization -
בלתי מועסק unemployed -
בוררות arbitration -
בוררות זבל"א arbitration by two arbitrators one chosen by each party -
בוררות חובה compulsory arbitration -
במידה הראויה quantum meruit (l) -
בוררות מוסכמת consent arbitration -
בוררות של הצעה אחרונה last offer arbitration -
בסיס התארגנות organization basis -
בזבוז בזדון intentional waste -
בסיס מקצוע craft basis -
בחירת נציגות representation election -
בסיס ענפי branch basis -
בטיחות בעבודה occupational safety -
בסיס שכר אחרון final earnings basis -
בטיחות וגיהות safety and hygiene -
בסיס שכר לפיצויים salary base for severance pay -
בטיחות עובדים personnel security -
בסיס שכר לפנסיה salary base for pension -
ביגוד clothing -
בסיס שכר ממוצע average earninge basis -
בידול discrimination -
בעין in kind -
ביטוח אבטלה unemployment insurance -
בעל מניות כעובד stockholder as an employee -
ביטוח אימהות maternity insurance -
בעל קצבה pensioner -
ביטוח לאומי national insurance -
בעת עבודה ergophobia -
ביטוח מילואים reserve service benefits insurance -
בר-גמלה annuitant -
ביטוח מעסיקים employers insurance -
בר-קצבה pensionable -
ביטוח נושאי משרה officers insurance -
ברית פיקוח cooperative audit union -
ברית קואופרטיבית בינלאומית international cooperative alliance (ica -
ביטוח סוציאלי social insurance -
בררת דין conflict of laws -
ביטוח קולקטיבי group insurance -
בררת הסכמים קיבוציים conflict of collective agreements -
ביטול פסק בוררות setting aside of award -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות