דף הבית יחסי עבודה
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
שאלת הפיס sixty-four thousand dollar question - שבוע עבודה work week - שבוע עבודה דחוס compressed work week - שבוע עבודה מוארך extended work week - שבוע עבודה מקוצר shortened work week - שביעות רצון בעבודה work satisfaction - שביתה strike - שביתה איטלקית Italian strike - שביתה ארצית national Strike - שביתה בלתי חוקית illegal strike - שביתה בלתי מוגנת unprotected strike - שביתה בלתי מורשית unauthorized strike - שביתה חטופה snap strike - שביתה חלקית partial strike - שביתה כדין lawful strike - שביתה כלכלית economic strike - שביתה לא מאושרת unauthorized strike - שביתה ללא סוף doomsday strike - שביתה מאושרת authorized strike - שביתה מאיימת doomsday strike - שביתה מגננית defensive strike - שביתה מוגנת protected strike - שביתה מפעלית factory strike - שביתה מקומית local strike - שביתה משנית secondary strike - שביתה מתקפית offensive strike - שביתה ספונטנית spontaneous strike - שביתה פוליטית political strike - שביתה פראית wildcat strike - שביתה שלא כדין unlawful strike - שביתת אהדה sympathy strike - שביתת אזהרה warning strike - שביתת האטה go-slow strike - שביתת התחמקות skippy strike - שביתת מוקד departmental strike - שביתת שבת sit-down strike - שבת Saturday - שו"ם - שובר תקן rate buster - שווי רעיוני notional value - שוויון הזדמנויות בעבודה equal opportunity in work - שוויון הסיכוי equal opportunity - שוחד מסחרי commercial bribery - שוליה apprentice - שולית הנהלה executive trainee - שופט ראשי chief judge - שוק אפור gray market - שוק מפוקח controlled market - שוק משרות job market - שוק עבדים slave market - שור אנושי human bull - שחיקת שכר wages erosion - שחרור release - שטר בוררות submission - שטר בוררים arbitration agreement - שיווק פנסיוני pension marketing - שיחת הבהרה clarification conversation - שיטה כוללנית comprehensive system - שיטה רב־גורמית multi-factor method - שיטת הלסיי Halsey system - שיטת הפטרונות patronage system - שיטת הצרפתייה frenchwoman method - שיטת חלוקת רווחים profit sharing system - שיטת כושר merit system - שיטת משימה והטבה task and bonus system - שיטת נאן-בוש Nun-Bush system - שיטת סלמי salami method - שיטת סקנלון Scanlon system - שיטת קו עקום curved line method - שיטת רואן Rowan system - שיטת רוקר Rucker system - שיטת שיפורים improvement system - שימוע hearing - שינוי ביציגות change in representation - שינוי בעלות change of ownership - שינוי זמני בשכר האחרון temporary change in last salary - שינוי מעבידים change of employers - שיעבוד שכר wage encumbrance - שיעור יחיד single rate - שיעור פיצויי פיטורין compensation rate - שיעור שכר wage rate - שיעור שכר ליחידה משתנה differential piece system rate - שיעור תחלופה נטו net turnover rate - שיפורים, שיטת improvement system - שיקום rehabilitation - שיקום מקצועי vocational rehabilitation / occupational rehabilitation - שירות התמד career service - שירות מילואים (תגמולים) reserve service benefits - שירות ציבורי public service - שירות תעסוקה employment service - שירותי רווחה תעסוקתיים occupational welfare system - שיתוף במשא ומתן coalition bargaining - שיתוף ברווחים profit sharing - שיתוף חלקי partial participation - שיתוף מדומה pseudo participation - שיתוף מלא full participation - שיתוף עובדים workers participation - שיתוף פעולה collaboration -
שיתוף פעולה של יריבים antagonistic cooperation - שכור ופטר hire and fire - שכיחות שביתות strikes frequency - שכיר יום daily worker - שכיר/עובד employee - שכלון rationalization - שכר wages - שכר - פרמיה wage premium - שכר אחרון terminal wage - שכר בוררות arbitration fee - שכר ברוטו gross pay - שכר בשל עבודה מיוחדת callback pay - שכר התחלתי initial wage - שכר התיצבות reporting pay yap call-in - שכר ומשכורת (שו"מ). pay - שכר טרחה מותנה contingent fee - שכר יומי daily rate - שכר יסוד basic wage - שכר יעיל efficiency wages - שכר כולל total pay - שכר כספי money wage - שכר לימוד studies expenses - שכר למשמרת חוץ shift-off differential - שכר לפי הספק payment by results - שכר לפי זמן timework - שכר לשעה hourly rate - שכר לתשלום take home pay - שכר מדורג graduated wage - שכר מובטח guaranteed wage - שכר מולן holdback pay - שכר מופקע exorbitant wage - שכר מותנה contingent fee - שכר מינימום minimum wage - שכר מינימום יומי daily minimum wage - שכר מינימום לשעה hourly minimum wage - שכר מירבי maximum wage - שכר ממוצע average wage - שכר מנהלים executive compensation - שכר משולב combined wages - שכר משעת כניסה עד לשעת יציאה portal-to-portal pay - שכר נומינלי nominal wage - שכר נטו net pay - שכר נסיגה fallback pay - שכר סופרים oryalties - שכר עבודה wage - שכר עבודה צבור accrued salaries - שכר עבודה רגיל straight time wage - שכר עבודת לילה night work wage - שכר עידוד incentive pay - שכר עידוד אישי individual incedntive pay - שכר עידוד ארגוני organizational incentive pay - שכר עידוד חד־גורמי uni-factor incentive pay - שכר עידוד קבוצתי group incentive pay - שכר עידוד רב־גורמי multi-factor incentive pay - שכר עיסוק job rate - שכר קבוע fixed wage - שכר קבלני piecework - שכר קבלני (2) job rate - שכר קבלני בסיסי basic piece rate - שכר קבלני רגיל straightpiecework pay - שכר קובע determing wage - שכר ראוי proper wage - שכר ראלי real wages - שכר רגיל normal pay - שכר שווה equal pay - שכר שווה בעד עבודה שווה equal pay for equal work - שכר שווה לעובדת ולעובד equal pay to employees - שכר שנתי annual wage - שכר שעה ממוצע average hourly earnings - שכר תת־תקני substandard rate - שליטה control - שלילה divesture - שלילת זכויות deprivation of rights - שלילת ייצוג disestablishment - שלילת פיצויי פיטורים compensation divesture - שמירת הריון pregnancy preserving - שמירת זכויות reservation of rights - שנת חופשה leave year - שנת עבודה working year - שנת עבודה גמישה flexible working year - שעה מוקצבת allocated hour - שעה תקנית standard hour - שעות אסורות forbiden hours - שעות גורם factor hours - שעות גמישות flexible hours - שעות נוספות overtime - שעות עבודה working hours - שעות עבודה ומנוחה working and rest hours - שעות עבודה ומנוחה, חוק working hours and rest law - שעות עבודה תקניות standard labor hours - שעות עודפות extra hours - שער אחיד flat rate - שער עבודת לילה night differentials - שערי מפתח לשכר key rates - שערים נלווים לשכר associated rates - שעת תקן standard hour - שקט תעשייתי industrial rest - שרשרת שובתים picketing chain -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022