לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון יחסי עבודה
 ק 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
קידום ותק seniority advancement -
קבוצתי, מבחן indefinite tenure -
קידום מבפנים promotion from within -
קביעות steadiness -
קיום affirm -
קיום עצמאי independent existence -
קבלת מרות conformity -
קיום קבוע permanent existence -
קדם שירות pre service -
קיצבה allocation -
קהל אנוס captive audience -
קיצבה מולנת unpaid allowance -
קו ישר straight line -
קיצבות פטורות מס tax exempt allowances -
קו שכר wage contour -
קיצבת נכות disability allowance -
קובלנה grievance -
קיצבת פרישה retirement allowance -
קובלנות, מכניזם grievance machinary -
קיצבת שאירים survivorship allowance -
קובע קצב pace setter -
קיצוץ cutback . -
קומיסיון commission -
קיצור זמן העבודה working time shortening -
קונפורמיסט conformist -
קיצור שבוע עבודה working week shortening -
קונפליקט conflict -
קישור coupling up -
קופת ביטוח insurance fund -
קנוניה collusion -
קופת גמל למטרה מיוחדת provident fund for epecial purposes -
קצובה allowance -
קופת גמל לפיצויים proviednt funed for severence pay -
קצר-טווח short run -
קרן השוואה למשרתים במילואים equalization fund for reserve servicemen -
קופת גמל מרכזית לפיצויים central fund for severance pay -
קרן השתלמות study fund -
קופת גמל, מיסוי tax on providence funds -
קרן חופשה vacation fund -
קופת תגמולים provident fund -
קרן לביטוח נזקי שביתות strike damages insurance fund -
קורפורטיזם corporatism -
קרן שביתה strike fund -
קידום promotion -
קשר אינדיבידואלי individual connection -
קשר אישי, מבחן individual connection test -
קידום אופקי horizontal promotion -
קידום אנכי vertical promotion -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות