א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
פגרה בשכר paid holiday - פגרה שלא בשכר unpaid holiday - פדיון זכויות rights redemption - פדיון חופשה pay in lieu of leave - פדיון חופשה (2) redemption of leave - פוליטיקה של מקום עבודה work place politics - פועל laborer - פועל אורח guest worker - פועל מאומן skilled laborer - פועל מקצועי professional laborer - פועל פשוט unskilled laborer - פועל ראשי working foreman - פטור מפיצויי הלנה exemption from compensation for delayed wage payment - פטירת מעביד employer's death - פטירת עובד employee's death - פיגורים בתשלום משכורת wage payment arrears - פיטורים dismissal - פיטורים ללא פיצויים dismissal without compensation - פיטורים מוסכמים agreed dismissal - פיטורים מפלים discriminatory discharge - פיטורים משמעתיים disciplinary layoff - פיטורים סמוך לסוף שנת עבודה dismissal near the end of the year - פיטורים על אתר on the spot dismissal - פיטורים על ידי נאמן dismissal by trustee - פיטורין - פיצוי compensation - פיצוי בזמן compensatory time - פיצוי הוגן fair compensation - פיצוי הלנת שכר compensation for delaying wage payment - פיצוי התייצבות call compensation - פיצוי משלים complementary compensation - פיצוי תגובתי reactive compensation - פיצויי הלנה delayed payment compensation - פיצויי הלנת פיצויים compensation for delaying severance pay - פיצויי פיטורים severance pay - פיצויי פיטורים מוגדלים increased severance pay - פיצויי פרישה retirement compensation - פיצויים באמצעות קופת גמל compensation through provident fund - פיצויים חלקיים partial compensation - פיצויים לעובד שנפטר - פיקוח על שכר wage control - פירטיות עבודה labor piracy - פירמה פרטית - פירסום posting - פישור mediation - פנסיה pension - פנסיה אחידה flat rate pension - פנסיה הונית cpital pension - פנסיה חובה compalsery pension - פנסיה יסוד basic pension - פנסיה ללא השתתפות non contributory pension -
פנסיה מדורגת graduated pension - פנסיה מוקדמת early pension - פנסיה מזערית minimum pension - פנסיה מיוצבת funded pension - פנסיה ממלכתית government pension - פנסיה מצטברת funded pension - פנסיה מקיפה all embracing pension - פנסיה מרבית maximum pension - פנסיה משתתפת contributory pension - פנסיה צמודה linded pension - פנסיה צמודה לשכר earnings related pension - פנסיה קיצבתית monthly pension - פנסיה תקציבית unfunded pension - פנסיה, מיסוי tax on pension - פנסית יסוד ממלכתית basic state pension - פנסית נכות disability pension - פנסית עבודה occupational pension - פנסית פרישה retirement pension - פנקס המקצועות והעיסוקים professional jobs register - פנקס חופשה vacation register - פנקס שכר payroll register - פנקס שעות עבודה working hours register - פסילה revocation - פעולה פורמלית formal act - פעולה קיבוצית collective action - פעילויות שירות עצמי self-serving activities - פעלתן eager beaver - פקודת בטיחות בעבודה safty in work ordinance - פקודת בתי חרושת factories ordinance - פקודת התאונות ומחלות משלוח היד occupational accidents and diseases ordinance - פרי־לאנס freelance - פריון עבודה labor productivity - פריסת מענק פרישה retirement grant averaging - פריסת פיצויים compensation spreading - פרישה retirement - פרישה בשלבים phased retirement - פרישה מאוחרת deferred retirement - פרישה מוקדמת early retirement - פרמיה premium - פרמיה מדודה measured premium - פרמיה מואצת accelerating premium pay - פרמיה על בסיס עלות cost premium - פרמיה קבועה fixed premium - פרמיית עלות cost premium - פרמית משמרת shift premium - פרמית שכר wage premium - פרמית שעות נוספות overtime premium - פררוגטיבה prerogative - פשרה compromise - פתיחה מחדש, סעיף re opener clause - פתרון משולב combined resolution -