לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון יחסי עבודה
 פ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
פנסיה מדורגת graduated pension -
פגרה בשכר paid holiday -
פנסיה מוקדמת early pension -
פגרה שלא בשכר unpaid holiday -
פנסיה מזערית minimum pension -
פדיון זכויות rights redemption -
פנסיה מיוצבת funded pension -
פדיון חופשה pay in lieu of leave -
פנסיה ממלכתית government pension -
פדיון חופשה (2) redemption of leave -
פנסיה מצטברת funded pension -
פנסיה מקיפה all embracing pension -
פועל laborer -
פנסיה מרבית maximum pension -
פועל אורח guest worker -
פנסיה משתתפת contributory pension -
פועל מאומן skilled laborer -
פנסיה צמודה linded pension -
פועל מקצועי professional laborer -
פנסיה צמודה לשכר earnings related pension -
פועל פשוט unskilled laborer -
פנסיה קיצבתית monthly pension -
פועל ראשי working foreman -
פנסיה תקציבית unfunded pension -
פטור מפיצויי הלנה exemption from compensation for delayed wage payment -
פנסיה, מיסוי tax on pension -
פטירת מעביד employer's death -
פנסית יסוד ממלכתית basic state pension -
פטירת עובד employee's death -
פנסית נכות disability pension -
פנסית עבודה occupational pension -
פיטורים dismissal -
פנסית פרישה retirement pension -
פיטורים ללא פיצויים dismissal without compensation -
פנקס המקצועות והעיסוקים professional jobs register -
פיטורים מוסכמים agreed dismissal -
פנקס חופשה vacation register -
פיטורים מפלים discriminatory discharge -
פנקס שכר payroll register -
פיטורים משמעתיים disciplinary layoff -
פנקס שעות עבודה working hours register -
פיטורים סמוך לסוף שנת עבודה dismissal near the end of the year -
פסילה revocation -
פיטורים על אתר on the spot dismissal -
פיטורים על ידי נאמן dismissal by trustee -
פעולה קיבוצית collective action -
פעילויות שירות עצמי self-serving activities -
פיצוי compensation -
פעלתן eager beaver -
פיצוי בזמן compensatory time -
פקודת בטיחות בעבודה safty in work ordinance -
פיצוי הוגן fair compensation -
פקודת בתי חרושת factories ordinance -
פיצוי הלנת שכר compensation for delaying wage payment -
פקודת התאונות ומחלות משלוח היד occupational accidents and diseases ordinance -
פיצוי התייצבות call compensation -
פרי־לאנס freelance -
פיצוי משלים complementary compensation -
פריון עבודה labor productivity -
פיצוי תגובתי reactive compensation -
פריסת מענק פרישה retirement grant averaging -
פיצויי הלנה delayed payment compensation -
פריסת פיצויים compensation spreading -
פיצויי הלנת פיצויים compensation for delaying severance pay -
פרישה retirement -
פרישה בשלבים phased retirement -
פרישה מאוחרת deferred retirement -
פיצויי פרישה retirement compensation -
פרישה מוקדמת early retirement -
פיצויים באמצעות קופת גמל compensation through provident fund -
פרמיה premium -
פיצויים חלקיים partial compensation -
פרמיה מדודה measured premium -
פרמיה מואצת accelerating premium pay -
פיקוח על שכר wage control -
פרמיה קבועה fixed premium -
פרמיית עלות cost premium -
פירסום posting -
פרמית משמרת shift premium -
פישור mediation -
פרמית שכר wage premium -
פנסיה pension -
פנסיה אחידה flat rate pension -
פררוגטיבה prerogative -
פנסיה הונית cpital pension -
פשרה compromise -
פנסיה חובה compalsery pension -
פתיחה מחדש, סעיף re opener clause -
פנסיה יסוד basic pension -
פתרון משולב combined resolution -
פנסיה ללא השתתפות non contributory pension -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות