דף הבית יחסי עבודה
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
עבודה - חוקים labor laws - עבודה אחרת other work - עבודה אקראית temporary work - עבודה בקבלנות piecework - עבודה בשכר employment - עבודה בשעת חירום work in emergency time - עבודה בתנאים מיוחדים work under special conditions - עבודה זמנית temporary work - עבודה חלקית partial work - עבודה יזומה workfare - עבודה להשכרה work for hire - עבודה לפי יחידה piecework - עבודה מאורגנת organized labor - עבודה מועדפת preferred work - עבודה מתאימה suitable employment - עבודה נוספת additional employment - עבודה נוספת (2) moonlightning - עבודה עקיפה indirect labor - עבודה, כללי work rulles - עבודות דחק workfare - עבודת חוץ field work - עבודת ילדים child labor - עבודת יתר overwork - עבודת לילה night work - עבודת משמרות shift work - עבודת נוער youth labor - עבודת נשים employment of women - עבירה lapse - עבירה מתמשכת continuing offence - עברת משמעת disciplinary offence - עדיפות preference - עדיפות בחזרה לעבודה preferential rehiring - עדכון שכר מינימום minimum wage updating - עדר mob - עובד employee - עובד ארעי temporary employee - עובד במשכורת salary employee - עובד בניסיון probationary employee - עובד בעל שליטה בחברה controlling employee - עובד בקבלנות piecework laborer - עובד בשכר wage employee - עובד בשכר רעב working poor - עובד התמד careeer employee - עובד זמני temporary employee - עובד זר foreign laborer - עובד חודשי worker paid by the month - עובד חוץ field worker - עובד חלקי part-time employee - עובד יומי worker paid by the day - עובד לפי השעון clock watcher - עובד לשעה temporary employee - עובד לתקופה קצובה limited period worker - עובד מדינה civil servant - עובד נודד itinerant worker -
עובד עונתי seasonal worker - עובד פטור exempt employee - עובד פעיל active employee - עובד פשוט common laborer - עובד ציבור public employee - עובד צעיר young worker - עובד קבוע permanent employee - עובד קבלן contractor`s worker - עובד קבלני worker paid by piecework - עובד שדה field staff - עובד שירותים service worker - עובד שכיר wage employee - עובד שנפטר passed away employee - עונה season - עוסק חוץ outside employee - עוצמת שביתות strikes severity - עותר solicitor - עידון sublimation - עייפות fatigue - עיסוק job - עיסוק (2) occupation - עיסוק לא חוקי illegal occupation - עיצומים job action - עיקול שכר wage attachment - עיקום מטרות goal displacement - עיקרון ההוגנות fairness principle - עיקרון המסמך החי living document doctrine - עלות גימלה annuity cost - עלות ותק past service cost - עלות עבודה labor cost - עלות עבודה עקיפה indirect labor cost - עלות פנסיה pension cost - עלות שכר payroll cost - עלייה בלתי רצויה undesired advance - עלייה רצויה desired advance - עמדת מיקוח bargaining position - עמדת עובדים employee attitude - עמית planholder - עמית לא פעיל non active planholder - עמית פעיל active planholder - עמיתי תקופת ביניים interim period planholder - עמלה commission - עמלה מדורגת sliding scale commission - עמלה מותנית contingent commission - עמלה מפוצלת split commission - עמלה משתנה variable commission - עמלת טיפול address commission - עמלת על overriding commission - עמלת רווח profit commission - עניין חיים מרכזי central life interest - עסקת חבילה package deal - עצמאי self employed - עקומת שכר wage curve - ערר protest -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022