לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון יחסי עבודה
 ע 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
עובד עונתי seasonal worker -
עובד פטור exempt employee -
עבודה אחרת other work -
עובד פעיל active employee -
עבודה אקראית temporary work -
עובד פשוט common laborer -
עובד ציבור public employee -
עבודה בשכר employment -
עובד צעיר young worker -
עבודה בשעת חירום work in emergency time -
עובד קבוע permanent employee -
עבודה בתנאים מיוחדים work under special conditions -
עובד קבלן contractor`s worker -
עבודה זמנית temporary work -
עובד קבלני worker paid by piecework -
עבודה חלקית partial work -
עובד שדה field staff -
עובד שירותים service worker -
עבודה להשכרה work for hire -
עובד שכיר wage employee -
עובד שנפטר passed away employee -
עבודה מאורגנת organized labor -
עונה season -
עבודה מועדפת preferred work -
עוסק חוץ outside employee -
עבודה מתאימה suitable employment -
עוצמת שביתות strikes severity -
עבודה נוספת additional employment -
עותר solicitor -
עבודה נוספת (2) moonlightning -
עידון sublimation -
עבודה עקיפה indirect labor -
עייפות fatigue -
עבודה, כללי work rulles -
עיסוק job -
עיסוק (2) occupation -
עבודת חוץ field work -
עיסוק לא חוקי illegal occupation -
עבודת ילדים child labor -
עיצומים job action -
עבודת יתר overwork -
עיקול שכר wage attachment -
עבודת לילה night work -
עיקום מטרות goal displacement -
עיקרון ההוגנות fairness principle -
עבודת נוער youth labor -
עיקרון המסמך החי living document doctrine -
עבודת נשים employment of women -
עלות גימלה annuity cost -
עבירה lapse -
עלות ותק past service cost -
עבירה מתמשכת continuing offence -
עלות עבודה labor cost -
עברת משמעת disciplinary offence -
עלות עבודה עקיפה indirect labor cost -
עדיפות preference -
עלות פנסיה pension cost -
עדיפות בחזרה לעבודה preferential rehiring -
עלות שכר payroll cost -
עדכון שכר מינימום minimum wage updating -
עלייה בלתי רצויה undesired advance -
עדר mob -
עלייה רצויה desired advance -
עובד employee -
עמדת מיקוח bargaining position -
עובד ארעי temporary employee -
עמדת עובדים employee attitude -
עובד במשכורת salary employee -
עמית planholder -
עובד בניסיון probationary employee -
עמית לא פעיל non active planholder -
עמית פעיל active planholder -
עובד בקבלנות piecework laborer -
עמיתי תקופת ביניים interim period planholder -
עובד בשכר wage employee -
עמלה commission -
עובד בשכר רעב working poor -
עמלה מדורגת sliding scale commission -
עובד התמד careeer employee -
עמלה מותנית contingent commission -
עובד זמני temporary employee -
עמלה מפוצלת split commission -
עובד זר foreign laborer -
עמלה משתנה variable commission -
עובד חודשי worker paid by the month -
עמלת טיפול address commission -
עובד חוץ field worker -
עמלת על overriding commission -
עובד חלקי part-time employee -
עמלת רווח profit commission -
עובד יומי worker paid by the day -
עניין חיים מרכזי central life interest -
עסקת חבילה package deal -
עובד לשעה temporary employee -
עצמאי self employed -
עובד לתקופה קצובה limited period worker -
עקומת שכר wage curve -
עובד מדינה civil servant -
ערר protest -
עובד נודד itinerant worker -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות