לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון יחסי עבודה
 ס 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
סכסוך חירום emergency dispute -
סדרי הדין procedure -
סכסוך כלכלי economic dispute -
סודיות שכר pay secrecy -
סכסוך משפטי dispute as to rights -
סוכנות תעסוקה employment agency -
סכסוך עבודה labor dispute -
סולם עונשים penalty scale -
סכסוך קיבוצי collective dispute -
סולם שכר wage scale -
סכסוך שיפוטי jurisdictional dispute -
סופיות פסק בוררים finality of arbitrators award -
סכסוכי עבודה, מיון labor disputes classification -
סלמי salami method -
סחיפת שכר wage drift -
סמכות authority -
סטייה deviation -
סמכות אגבית incidental authority -
סטיית עבודה labor variance -
סמכות בעתודה stand-by authority -
סיווג מקצועי occupational classification -
סמכות בפועל actual authority -
סיום יחסי עבודה termination of work relations -
סמכות ייחודית exclusive power -
סיום שירות termination of service -
סמכות לפטר power to dismiss -
סייג limit -
סמכות שביתה strike authorization -
סייג (2) restriction -
סמכות שיפוט jurisdiction -
סיכול frustration -
סנקציות industrial action -
סיכול חוזה עבודה labor contract frustration -
סעיף אי־שביתה no-strike clause -
סינוף affiliation -
סעיף הצמדה escalator clause -
סיפוק satisfaction -
סקאנלון, שיטת Scanlon system -
סיפוק בעבודה work satisfaction -
סקר עמדות עובדים employee attitude survey -
סקר שכר salary review -
סכום כולל lump-sum -
סרבנות blacking -
סרט נע moving belt system -
סכסוך conflict -
סתירה בין הסכמים conflict of agreements -
סכסוך היחיד individual dispute -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות