לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון יחסי עבודה
 נ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
ניכוי deduction -
נאמן בטיחות safety trustee -
ניכוי אוטומטי automatic checkoff -
נאמנות fidelity -
ניכוי אחיד standard deduction -
נאן-בוש, שיטת Nun-Bush system -
ניכוי במקור deduction at source -
נדידת עובדים workers migration -
ניכוי חובות deduction of loans -
נוהג custom -
ניכוי יתר במקור overdeduction at source -
ניכוי מיסים tax deduction -
נוהל טיפול בתלונות grievance procedure -
ניכוי מס tax deduction -
נוהל עבודה manual of operation -
ניכויי חובה compulsory deductions -
נוהל עבודה בלתי הוגן unfair labor practice -
ניכויי שכר payroll deductions -
נוהל קובלנה complaint procedure -
ניכויים deductions -
נוכחות attendance -
ניכויים אישיים personal exemption -
נוער עובד working youth -
ניכויים עודפים excess deductions -
נוער, הכנסת youth income -
נכה מלחמה disabled ex-serviceman -
נורמה norm -
נכות disablement -
נורמה אישית personal norm -
נכנס אחרון יוצא ראשון (last in first out (lifo)): -
נורמה ארגונית organizational norm -
נסיגה retrogression -
נסיעה travelling -
נורמה מדודה measured norm -
נסיעת חינם deadheading -
נעדר absentee -
נפגעי תאונות עבודה occupational accidents injuries -
נפקד absentee -
נורמה קיבוצית collective norm -
נפקדות absenteeism -
נושא אסור prohibited issue -
נפקדות כרונית chronic absenteeism -
נושא משרה officer of a company -
נציב שירות המדינה civil service commissioner -
נושא רצוני voluntary issue -
נציבות שירות המדינה civil service commission -
נזיפה reprimand -
נציג representative -
נזק ישיר direct loss -
נציג ציבור public member -
נטל הוכחה burden of proof -
נטרול סכסוך conflict defusion -
ניגוד עניינים conflict of interest -
נקודת קיצבה allowance point -
ניהול משותף co-determination -
נקי ממס net of tax -
ניהול שכר ומשכורת wage and salary administration -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות