לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון יחסי עבודה
 י 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
ייחוד כהונה exclusivity of position -
יום מחלה day of sickness -
ייפוי כוח power of attorney -
יום עבודה working day -
ייפוי כוח מקביל concurrent authority -
יום עבודה מוארך extended working day -
ייצוב שכר wage stabilization -
יום עבודה מקוצר shortened working day -
ייצוג representation -
יום עסקים business day -
יישוב settlement -
יוממות רחק tele-commuting -
יישוב (2) reconciliation -
יוצר חופשי free lance -
יישוב סכסוכי עבודה disputes reconciliation -
יושב ראש בלתי תלוי impartial chairman -
ימי חג holydays -
יחידה כלכלית economic unit -
ימי חופשה אישיים personal holydays -
יחידת מיקוח bargaining unit -
יחס חיזוק reinforcement ratio -
יציגות representativeness -
יחס עלות עבודה labor cost ratio -
ירוק green hands -
יחס פוגע offensive -
ירידה בלתי־רצויה unwelcome decline -
יחס שכר wage ratio -
ירידה רצויה welcome decline -
יחסי עבודה employment relations -
ירידת פריון decline of productivity -
יחסי עובד-מעביד employee-employer relations -
יחסים תעסוקתיים employment relations -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות