אבעיה בנקאות ושוק ההון
לועזית: consultive case

במשפט, שאלה משפטית המועברת להכרעת בית משפט במסגרת הליך מסוים כדי לקבל את חוות דעתו.