אוֹפְּצְיָה מִחוּץ לַכֶּסֶף בנקאות ושוק ההון
לועזית: out of the money option

מצב שבו לא כדאי לממש את האופציה.
למשל, באופציות מעו"ף מסוג רכש מצב שבו מדד המימוש גבוה ממדד המעו"ף, ואילו אופציה מסוג מכר מצב שבו מדד המימוש נמוך ממדד המעו"ף.