אוֹפְּצְיָה מוּתְנֵית קִיוּם בנקאות ושוק ההון
לועזית: knock-in option

אופציה הזהה בתכונותיה לאופציה רגילה אולם יש בה תנאי קובע נוסף שלפיו לכל אורך חיי האופציה אם השער למסירה מיידית (ספוט) מגיע לרמה מסוימת הנקבעת בעת רכישת האופציה - האופציה נכנסת לתוקף.
במצב הפוך, כאשר השער למסירה מיידית יורד מתחת לרמה מסוימת - האופציה מתבטלת. אופציה כזו מכונה 'אופציה מותנית ביטול' [knock out option].