אביר צהוב בנקאות ושוק ההון
לועזית: yellow knight

בעגת הבורסה לניירות ערך (ארה"ב), כינוי לחברה שבתחילה שקלה השתלטות על חברת מטרה, אבל בשל חולשה שלה היא מסיימת במשא ומתן על מיזוג עם חברת המטרה.