אי-יעילות / חוסר יעילות בנקאות ושוק ההון
לועזית: inefficiency

לגבי תיק ניירות ערך, תיק שבו מרכיב הסיכון גבוה מידי בהשוואה לתשואה המצופה ממנו.