איגרת חוב בדירוג גבוה בנקאות ושוק ההון
לועזית: high grade bond

איגרת חוב הנמצאת בטווח העליון בסולם הדירוג של חברה מדרגת. אלה הן איגרות חוב שיש סיכוי גבוה מאוד שהנםיק ישלם את חובו. בסטנדרד אנד פורס יהיו אלה הדירוים AA ו-AAA (טריפל אֵיי). מנפיקי איגרות חוב אלה הן החברות הגדולות והחזקות במשק, או גופים ציבוריים וחברות ממשלתיות שהממשלה עריבה לחובותיהן באופן ישיר או עקיף. מכיוון שכך הריבית שהן משלמות נמוך מזה של איגרות חוב בינוניות ובודאי נמוך מזה המשולמות על ידי איגרות חוב בדירוג נמוך. המשקיעים האופייניים באיגרות חוב אלה הם בנקים ומוסדות, כגון קרנות פנסיה, המשקיעות כספים לטוו ארוך.