איגרת חוב בדירוג בינוני בנקאות ושוק ההון
לועזית: medume grade bond

איגרת חוב המדורגת על ידי חברות הדירוג כ-A ו-BBB. איגרות חוב בדירוגים אלה טובות דיין להשקעה על ידי גופים מוסדיים, אם כי תוך הגבלות מסויימות שקובעת ועדת ההשקעות. נכללות בדירוג חברות יציבות עם ניסיון עבר טוב והון עצמי גבוה יחסית. הריבית שאיגרות חוב אלה משלמות גבוה מזה של איגרות חו בדירוג גבוה, אך נמוך מזה של איגרות חוב בדירוג נמוך.