אסטרטגית קנייה/מכירה בחסר בנקאות ושוק ההון
לועזית: long/short strategy

שימוש בניגזרים פיננסיים או ניסיון לנצל פערי מחירים בין נכסים דומים (ארביטרז'). לדוגמה: מכירה וקנייה של מניות במקביל, באסטרטגיה זו יש אפשרות להרוויח גם אם השוק כולו יורד.