ארביטרז' תימחור בנקאות ושוק ההון
לועזית: arbitrage pricing

מודל לתימחור נכס המבוסס על הרעיון שתשואת הנכס ניתנת לחיזוי על ידי דיקת היחס בין הנכס וגורמי סיכון מקובלים רבים. תאוריה זו חוזה את היחס בין התשואה של תיק השקעות והתשואה של נכס בודד באמצעות קומבינציה ליניארית של הרבה משתנים מקרו-כלכליים. התאוריה פותחה על ידי סטפן רוס בשנת 1976.