אביר שחור בנקאות ושוק ההון
לועזית: black knight

בעגת הבורסה לניירות ערך, מי שמגיש הצעה להשתלטות עויינת על חברת מטרה (השוו: אביר לבן)